Kas ir anabaptists?

Anabaptists ir vienas no daudzajām anabaptistu kristiešu sektām, kas radās radikālās reformācijas laikā 1600. gados vai pat vēlāk. Daži anabaptistu baznīcu piemēri ir amīši, huterīti, baptisti, menonīti, Brāļu baznīca, kvēkeri un brāļi Kristū. Kā var secināt no šī saraksta, anabaptismam ir vairākas formas, un tā ir neticami daudzveidīga filiāle lielākajā kristietības teoloģiskajā saimē.

Anabaptisma noteicošā zīme ir zīdaiņu kristīšanas jēdziena noraidīšana. Anabaptisti uzskata, ka zīdaiņus nevar saukt pie atbildības par grēku, jo viņiem nav zināšanu par labo vai ļauno, un tāpēc viņi nekristī savus zīdaiņus un negodina bērnu kristības. Tā vietā anabaptists uzskata, ka kristības ir ticības apliecība, un anabaptisti praktizē ticīgo kristības, kurās cilvēki izvēlas kristību kā savas reliģiskās ticības izpausmi.

Anabaptistiem ir vairākas citas kopīgas iezīmes. Viņi uzskata Bībeli par augstāko reliģisko autoritāti, noraidot Romas autoritāti pār kristīgo ticību, un daudzi arī smeļas iedvesmu no agrīnās baznīcas, mēģinot dzīvot tā, kā to darīja Jēzus un Viņa laikabiedri. Bērnu kristīšanas noraidīšana arī atspoguļo agrīnās Baznīcas vērtības; Galu galā pats Jēzus Jānis Kristītājs tika kristīts kā pieaugušais.

Daudzas anabaptistu sektas arī liek uzsvaru uz vienkāršu dzīvi. Anabaptistu sektas biedri parasti sadarbojas arī labdarības projektos, un daudzi anabaptisti uzskata, ka labdarība ir svarīga kristīgo vērtību izpausme. Dažas anabaptistu baznīcas ir arī pacifistiskas un dažkārt diezgan radikālas, apgalvojot, ka Kristus bija radikāls un ka tām jāseko Viņa pēdās.

Reformācija bija intensīvu satricinājumu un cīņu periods Eiropā, un anabaptisti bija tikai viena no sašķeltajām kristiešu sektām, kas sacēlās pret Romu un mēģināja no jauna definēt ticību. Daudzi anabaptisti cita starpā ticēja Baznīcas un valsts atdalīšanai, un viņu laikabiedri uzskatīja par radikāļiem. Termins “anabaptists” sākotnēji bija pejoratīvs, kas nozīmēja “atkārtoti kristīt”.

Jo īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs anabaptisms ir dzīvs un labi, un daudzas baznīcas visā Ziemeļamerikā pauž anabaptistu vērtības. Tas, iespējams, ir saistīts ar anabaptistu masveida izceļošanu no Eiropas reformācijas laikā; daži domāja, ka viņi varētu izveidot savas reliģiskās kopienas Jaunajā pasaulē, tiklīdz viņi būs brīvi no vajāšanas. Amerikas Savienotajās Valstīs ir arī dažas ļoti konservatīvas anabaptistu sektas, piemēram, amīšu un vecās kārtas mennonīti.