Kas ir menonīts?

Menonīts ir kāds, kas pieder Menonītu baznīcai, anabaptistu baznīcai, kas ir aktīva kopš 1500. gadiem, vai kas ir audzis baznīcas kopienā. Šīs personas var atrast visā pasaulē, bieži vien ciešās un ļoti draudzīgās kopienās, un viņu reliģiskās tradīcijas liek lielu uzsvaru uz kopienas sakariem, sabiedrisko pakalpojumu un pacifismu. Tāpat kā daudzās kristīgās sektās, biedri savu pārliecību pauž visdažādākajos veidos; Daži Vecās kārtas menonīti, piemēram, cenšas dzīvot, vienkārši atsakoties no modernajām tehnoloģijām un ģērbjoties skaidri, savukārt mērenie dzīvo salīdzinoši parastu dzīvi, un nekas no ārpuses neatšķir viņus no draugiem un kaimiņiem.

Anabaptistu kustība Baznīcā bija daļa no lielāka satricinājuma kristiešu kopienā, kas pazīstama kā reformācija. Reformācijas politika bija ārkārtīgi sarežģīta, taču tās pamatā bija viedokļu atšķirības ar dominējošo katoļu baznīcu, kā rezultātā tika izveidotas daudzas citas kristiešu sektas. Daudzas no šīm sektām, tostarp anabaptisti, uzsvēra atgriešanos pie Svēto Rakstu autoritātes un agrīnās baznīcas kā parauga.

Anabaptistus sāka saukt šajā vārdā, jo viņu uzskati bija saistīti ar kristībām. Viņi uzskatīja, ka tūlītēja indoktrinācija Baznīcā jaunībā ar kristību bija pretrunā agrīnās baznīcas paražām, kad cilvēki vēlāk ieradās baznīcā, izdarot aktīvu izvēli pieņemt kristīgās vērtības. Menonīti piekrīt šai pārliecībai, izmantojot kristību kā ticīga cilvēka atzīšanos un veidojot savu uzvedību pēc agrīnās kristīgās baznīcas parauga. Šī kopienas filiāle ir nosaukta Menno Simmons, reliģiskā līdera vārdā, kurš dzīvoja 1500. gados; 1600. gadu beigās menonīti piedzīvoja dziļu šķelšanos, kā rezultātā izveidojās amīšu kopiena.

Daudzi cilvēki ir pazīstami ar menonītu organizācijām, kas piedāvā palīdzību katastrofu gadījumos, un šīs baznīcas locekļi ir kļuvuši slaveni visā pasaulē ar savu ātro reakciju uz tādām lietām kā viesuļvētras, zemestrīces un ugunsgrēki. Daudzi ir iesaistīti arī miera un sociālā taisnīguma jautājumos, kas ir viņu pacifistisko un neizturīgo vērtību dabisks paplašinājums. Viņi arī cenšas dzīvot vienkāršu dzīvi, sniedzot ieguldījumu savai Baznīcai un kopienai un atsakoties no bagātības un materiālo labumu uzkrāšanas.

Reģionos ar spēcīgu menonītu kopienu ir iespējams atrast skolas, kuras vada Baznīca, un locekļi bieži ir ļoti aktīvi savā reliģiskajā kopienā un plašākā ārpasaulē. Citos reģionos vecās kārtas menonīti dod priekšroku palikt pie sevis, un dažas ļoti konservatīvas sektas izstums cilvēkus, kuri pēc kristīšanās izvēlējās noraidīt baznīcu. Daudzi biedri labprāt apspriež savu ticību un reliģiskos uzskatus ar zinātkāriem cilvēkiem, un dažas baznīcas uzņem cilvēkus, kuri izzina savu ticību dievkalpojumos un saviesīgos pasākumos.