Kas ir Churchwarden?

Baznīcas pārvaldnieka loma ir izplatīta baznīcās, kas veido anglikāņu kopienu. Saistīts ar vietējo draudzi vai baznīcu, baznīcas uzraugs ir nespeciālists ierēdnis, kas kalpo kā saikne starp pilna laika kalpošanu un draudzes locekļiem. Lai gan precīzi baznīcas uzrauga pienākumi var atšķirties dažādās anglikāņu kopienas daļās, ir dažas būtiskas iezīmes, kas, šķiet, atbilst šīs baznīcas amatpersonas lomai gandrīz katrā vietējā draudzē.

Baznīcas pārvaldniekiem bieži tiek uzlikts pienākums nodrošināt labu kristīgās dzīves piemēru un dzīvot pārējiem draudzes locekļiem. Lai to panāktu, baznīcas uzraugam ir jādzīvo saskaņā ar baznīcas mācībām. Papildus kristiešu dzīves paraugam, baznīcas uzraugi ir arī atbildīgi par aktīvu locekļu konsultēšanu, lai viņi arī meklētu veidus, kā pilnīgāk īstenot draudzes mācības par ētiku un uzvedību savā dzīvē. Kā daļu no šiem centieniem baznīcas pārvaldnieks bieži tiks aicināts uzturēt kārtību un pareizu uzvedību dievkalpojumu un citu pulcēšanās laikā baznīcas īpašumā, tostarp darboties kā starpniekam, ja starp draudzes locekļiem rodas nesaskaņas.

Daudzās vietās baznīcas uzraugs parasti ir atbildīgs par baznīcas īpašumu, tostarp visu aprīkojumu un piederumiem, kas ir daļa no draudzes īpašuma. Pastāvīgo inventāru uztur un periodiski atjaunina baznīcas pārvaldnieks, un tas laiku pa laikam tiek piegādāts draudzes padomei. Šī pagasta fizisko resursu pārvaldīšana ietver arī jebkādu ēku vai īpašuma elektrības un santehnikas remontdarbu veikšanu. Baznīcas īpašumu uzturēšanas izmaksas tiek ierakstītas žurnālā, lai gan tagad daudzi pagasti izvēlas veikt arī elektronisku uzskaiti.

Situācijās, kad draudzē pašlaik nav prāvesta vai priestera, baznīcas uzraugs var tikt aicināts sazināties ar bīskapu par draudzes garīgo stāvokli, līdz tiek iecelts un iecelts jauns prāvests. Dažās anglikāņu tradīcijās tas nozīmē, ka bīskaps ieceļ baznīcas uzraugu par sekvestratoru. Veicot šo pienākumu, baznīcas vadītājs nodrošinās, ka dievkalpojumi turpinās konsekventi, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai draudze katru svētdienu un visos galvenajos svētkos ievērotu Euharistiju. Bieži vien baznīcas vadītājs to panāk, izveidojot rotējošu viesu kalpotāju sarakstu, kas parasti sastāv no atvaļinātiem anglikāņu garīdzniekiem vai brīvprātīgajiem garīdzniekiem no visas diecēzes.

Parasti ir tikai dažas jomas, kurās baznīcas likumi neļauj baznīcas vadītājam uzņemties pienākumus. Tie ietver mūziku un liturģiju, kas tiek uzskatītas par priesterības pakļautību. Tomēr dažos anglikāņu kopienas apgabalos baznīcas uzraugam var atļaut vadīt rīta un vakara lūgšanu, ja garīdznieks nav pieejams.