Kas ir Ārvalstnieku deliktu prasību likums?

Ārvalstnieku deliktu prasību likums (ATCA) jeb Ārvalstnieku deliktu statūts ir daļa no Amerikas Savienoto Valstu kodeksa, kas ļauj ārvalstniekiem ASV celt civilprasības gadījumos, kad likumi pārkāpj starptautiskos standartus vai līgumus, kurus ir parakstījušas Amerikas Savienotās Valstis. Šis konkrētais statūts ir izmantots kā pamats vairāku cilvēktiesību prasību iesniegšanai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Ārvalstnieku deliktu prasību likuma teksts ir atrodams Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 1350. sadaļas 28. sadaļā. Tajā teikts: “Apgabaltiesām ir sākotnējā jurisdikcija jebkurai civilprasībai, ko ārzemnieks iesniedzis tikai par deliktu, kas izdarīts, pārkāpjot valstu likumus vai Amerikas Savienoto Valstu līgumu.” Tas tika ieviests likumā 1789. gadā un turpmākos 200 gadus tika atstāts atmatā. Pastāv nopietnas debates par to, kāpēc tika ieviests Likums par ārvalstnieku deliktu prasībām, un ir ļoti maz dokumentu, kas to izskaidro.

Astoņdesmitajos gados kāds Paragvajas pilsonis Amerikas Savienotajās Valstīs cēla prasību pret Paragvajas policistu par ļaunprātīgu izmantošanu. Tiesai bija jurisdikcija saskaņā ar Ārvalstnieku deliktu prasību likuma noteikumiem, jo ​​cietušais iesniedza civilprasību un lieta bija saistīta ar darbībām, kas pārkāpj starptautiskās tiesības. Paragvajas vīrietis veiksmīgi uzvarēja spriedumu un pavēra ceļu līdzīga rakstura cilvēktiesību lietu parādei.

Ja cilvēktiesību pārkāpumi notiek ārzemēs, par tiem var būt grūti saukt pie atbildības. Upuri var pārāk baidīties no atriebības, lai iesniegtu prasību savās mītnes valstīs, un, ja viņi bēgs, atgriešanās mājās var būt bīstama. Atsevišķā valstī var nebūt tiesību aktu pret tādām darbībām kā spīdzināšana, vai arī tā var neuztvert šo lietu nopietni. Ārvalstnieku deliktu prasību likums nodrošina mehānismu, kā cilvēki var iesniegt prasības situācijās, kad ir pārkāptas viņu cilvēktiesības, un tas ir izmantots daudzos dažādos gadījumos, īpaši spīdzināšanas gadījumos.

Cilvēktiesību aizstāvji uzskata, ka Ārvalstu deliktu prasību likums ir ļoti noderīgs instruments. Pat ja nav reāli iespējams savākt spriedumu ASV izskatītas lietas rezultātā, lieta raida skaidru vēstījumu. Tomēr daži cilvēki baidās, ka likumā ir iespējama ļaunprātīga izmantošana. Piemēram, uzņēmumus, kas ievēro savas valsts tiesību aktus, varētu iesūdzēt tiesā ASV, radot jautājumus par to, cik tālu ir jāpaplašina Amerikas jurisdikcija un kāda veida lietas.