Kas ir atturēšanās?

Refrēni ir vārda, frāzes vai teikuma atkārtojums dzejolī vai dziesmā, parasti katras strofas vai panta beigās. Refrēna mērķis un funkcija dzejolī atšķiras, un galvenais mērķis parasti ir noteikt mērītāju vai atjaunot toni vai atmosfēru. Atturēs īpašs uzsvars tiek likts uz to, kas tiek atkārtots, bieži vien, lai parādītu stāstījuma vai pakāpeniskas nozīmes izmaiņas, katrai strofai ieplūstot nākamajā. Dažreiz tas darbojas tikai kā lasītājam patīkams pārtraukums vai kā sava veida pildījums. Šī pēdējā funkcija ir vairāk raksturīga mūzikai.

Ierīce ir atrodama daudzos senos tekstos un dziesmu tekstos. Faktiski atturas ir atrodamas pat senās ēģiptiešu mirušo grāmatā. Arī senā latīņu, grieķu un ebreju valoda savos pantos izmantoja atturēšanos. Vārds atturēties ir cēlies no latīņu vārda refringere, kas nozīmē “atkāpties”. Tas norāda uz refrīna tendenci atrauties no dzejoļa un atgriezt attēlu iepriekšējās reizes, kad rindiņa tika atkārtota. Tas nāk arī no vēlāka franču valodas termina refraindre, kas tulkojumā nozīmē “pārbaudīt” vai “atkārtot”.

Citas līdzīgas atkārtošanās formas, piemēram, sestīna, villanelle vai pantums, bieži tiek salīdzinātas ar atdzejojumu strukturēšanu. Sestīna ir ļoti strukturēts dzejolis, kas ietver sešas rindiņas un sešas stanzas, kurās katra stanza beidzas ar tiem pašiem sešiem vārdiem dažādās secībā. Villanelles un pantoums atkārto vairākas rindiņas katrā dzejoļa strofā pretstatā tikai vienskaitļa rindām kā refrēnā.

Daži rakstnieki apšauba atturu nozīmi. Tiek uzskatīts, ka atkārtošana faktiski var mazināt frāzes nozīmi un padarīt dzejoli šķietami lieku un paredzamu. Vairums dzejas rakstītāju un lasītāju uzskata, ka atkārtojums drīzāk darbojas kā patīkams pārtraukums darbā, kas var pievienot arī gaidas un vēlmi atklāt nozīmes maiņu aiz atkārtotās rindas katrā strofā.

Kamēr atturēšanās atkārto vārdus, frāzes vai veselus teikumus, tam nav katru reizi jāatkārto tieši tie paši vārdi. Dažos atturēšanās gadījumos var aizstāt vienu vai divus vārdus. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai atkārtotā līnija saglabātu to pašu metrikas ritmu. Refrēni ir atrodami arī dažos brīvajos pantos, parasti, lai izveidotu noteiktu atšķirību starp brīvo pantu un prozu, kad tos apvieno. Šajā gadījumā tas arī apvieno abus.