Kas ir austrumu reliģijas?

Austrumu reliģijas ir reliģiju saime, kuras dzimtene ir Āzija. Papildus vairākām galvenajām reliģijām austrumu reliģijas ietver arī vairākus kultus, kā arī vietējo Āzijas tautu animistiskās reliģijas. Atšķirībā no Rietumu reliģijām, piemēram, Ābrahāma reliģijām, Austrumu reliģijas bieži vien apvieno filozofiju un reliģisko praksi. Austrumu reliģiju sekotāji ir diezgan daudzi, un tos var atrast visā pasaulē.

Austrumu reliģiju vidū ir iespējams izdalīt divas galvenās ģimenes: Indijas reliģijas un daoistu reliģijas. Šajās divās lielajās ģimenēs ir vairākas sektas un mazākas grupas, kas praktizē ļoti specifiskas galveno reliģiju versijas, līdzīgi kā kristietības sektas Rietumos. Papildus šīm divām grupām ir Dienvidaustrumāzijas Indijas reliģiju adaptācijas, īpaši budisms, un animistu reliģijas, kuras joprojām tiek praktizētas izolētos Āzijas reģionos.

Budisms, hinduisms, sikhisms un džainisms ir cieši saistīti ar Indiju. Indijā ir iespējams atrast arī zoroastrismu, reliģiju, kuras izcelsme ir Tuvajos Austrumos. Daudzi cilvēki uzskata, ka zoroastrisms savieno gan Austrumu, gan Rietumu reliģiskos jēdzienus. Indijas reliģijām ir vairākas kopīgas iezīmes, tostarp liels uzsvars uz personīgajiem pienākumiem un dabiskajiem likumiem, un daudzām no šīm reliģijām ir bagātas askētiskas tradīcijas, kā arī virkne praviešu, skolotāju un dievu.

Taoistu reliģijās ietilpst konfūcisms, šintoisms un pats daoisms. Visām šīm reliģijām ir kopīgs Tao jēdziens, un tām mēdz būt smagas filozofiskas noslieces. Kad cilvēki domā par austrumu reliģijām, viņi bieži domā par daoistu reliģijām, kas ir kļuvušas ļoti populāras Rietumu New Age kopienā, pateicoties to filozofiskajam fokusam. Austrumāzija ir arī nākusi klajā ar savu atšķirīgo budisma aromātu, kas ievērojami atšķiras no Indijā piekoptā un lielā mērā daoisma ietekmē.

Animistiskās tradīcijas Āzijā ir ļoti vērstas uz Japānu un Dienvidaustrumu Āziju. Animistu uzskati ir vērsti uz domu, ka dabas parādības izraisa gari, un tie bieži ietver sarežģītu filozofijas tradīciju un personīgos uzskatus. Dažiem cilvēkiem šķiet, ka animistu tradīcijas tehniski nav reliģijas, jo tām ir maģisks un filozofiskāks virziens, un cilvēki var identificēties gan kā animisti, gan kā dažādu pasaules reliģiju pārstāvji.