Kas ir bioloģiskā daudzveidība?

Bioloģiskā daudzveidība attiecas uz dzīvības formu dažādību. To var izmantot, lai aprakstītu dzīvības izmaiņas vienā ekosistēmā, ģeogrāfiskā reģionā vai veselā planētā. Daudzi biologi uzskata, ka bioloģiskā daudzveidība ir svarīga ilgtspējības sastāvdaļa un ka reģions ir bioloģiski daudzveidīgāks, jo tas ir veselīgāks. Parasti bioloģiskā daudzveidība ir lielāka ap ekvatoru un mazāk izteikta polos, jo polios ir skarbāka un prasīgāka vide.

Šķiet, ka šo terminu 1988. gadā drukātā veidā ieviesa slavenais biologs EO Vilsons. Bažas par bioloģisko daudzveidību jau bija labi zināmas; Jau 1975. gadā Nature Conservancy publicēja pētījumus par dažādību dažādos reģionos un runāja par daudzveidības ietekmi uz zemes un citu dzīvības formu labklājību. Pētījumi par dažādiem reģioniem bieži ietver diskusiju par bioloģisko daudzveidību, ko var aprēķināt dažādos veidos, sākot no sarežģītām rubrikām līdz pamata uzskaitei, cik daudz dažādu sugu ir.

Viens no lielākajiem bioloģiskās daudzveidības ieguvumiem ir elastība. Liels skaits unikālu sugu var pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, dažādu dzīvības formu skaitam palielinoties vai samazinoties, lai apmierinātu mainīgo vidi. Bioloģiskā daudzveidība var arī palīdzēt padarīt dabiskās populācijas stiprākas un veselīgākas, veicinot labākos indivīdus ar konkurenci un plēsoņām. Bioloģiski daudzveidīgām kultūrām ir tendence labāk izturēties nekā atsevišķām kultūrām, un bioloģiskā daudzveidība veicina arī ekosistēmu trauslo līdzsvaru, palīdzot regulēt atkritumu apglabāšanu, ūdens kvalitāti, mēslojumu un vides faktorus.

Vismazākajos līmeņos biologi pēta bioloģisko daudzveidību atsevišķu ekosistēmu izteiksmē, ko dažreiz sauc arī par biomiem. Viņi var arī salīdzināt bioloģisko daudzveidību dažādās ekosistēmās; piemēram, diviem ūdensšķirtnēm ar līdzīgiem ģeogrāfiskiem un ģeoloģiskiem apstākļiem var būt atšķirīgs bioloģiskās daudzveidības līmenis. Daži biologi aplūko arī lielākus reģionus vai veselas valstis; apšaubot, piemēram, smagās komerciālās lauksaimniecības ietekmi uz nācijas bioloģisko daudzveidību.

Kā planēta pati Zeme ir neticami bioloģiski daudzveidīga. Uz planētas dzīvo organismi, kuru izmērs ir no sīkiem vīrusiem līdz milzīgiem vaļiem, un dzīvības formas ir atklātas visur, sākot no šķietami naidīgās vides ap hidrotermiskajām atverēm un beidzot ar leknajiem tropiskajiem reģioniem, kas iezīmē Zemes ekvatoru. Daudzi biologi uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai saglabātu šo bioloģisko daudzveidību, jo tas labvēlīgi ietekmē Zemes veselību kopumā, un var būt nepieciešami turpmāki pētījumi, lai izprastu precīzu visu dzīvības formu mijiedarbību uz Zemes. Bioloģiskā daudzveidība ir arī vienkārši estētiski patīkama, kā atzīmēja daudzi tropu un citu neticami bioloģiski daudzveidīgu reģionu apmeklētāji.