Kas ir Brīvības braucēji?

1960. gados tika īstenoti vairāki galvenie tiesību akti, lai izbeigtu rasu segregāciju. Likumi noteica, ka segregācija ir nelikumīga restorānos un uzgaidāmajās telpās, kas atrodas autoostās, kas šķērso valsts līnijas. Amerikas Savienoto Valstu Augstākā tiesa nolēma, ka ir nelikumīgi diskriminēt vai nošķirt pasažierus autoostās, kas šķērso štatu līnijas, jo tas pārkāpj starpvalstu tirdzniecības likumus. Freedom Riders vēlējās nodrošināt, lai tiesību akti tiktu pareizi īstenoti un pieņemti transporta nozarē visā dienvidos. Lai apstiprinātu tiesību aktus, braucēji brauca pa ASV dienvidiem.

Neraugoties uz Amerikas Savienoto Valstu Augstākās tiesas centieniem izbeigt segregāciju 1950. un 1960. gados, Džima Krova likumi joprojām regulēja daudzus dienvidu transporta uzņēmumus. Daudzi no šiem uzņēmumiem joprojām mēģināja panākt pasažieru nošķiršanu. Brīvības braucēji mēģināja īstenot federālos likumus, protestējot un boikotus. Brīvības braucējiem ir galvenā loma pilsoņu tiesību vēsturē, un viņi ar savu boikotu varēja pārveidot pilsoņu tiesību kustību.

Kad Freedom Riders sākotnēji sāka savu kampaņu Ziemeļkarolīnā un Virdžīnijā, viņi saskārās ar nelielu pretestību. Kad viņu kampaņa virzījās tālāk uz dienvidiem, naidīgums pieauga. Tieši Dienvidkarolīnā sākās sitieni. Dažus Freedom autobusus aizdedzināja dusmīgie dienvidnieki, bet citi dienvidnieki centās tos aizsargāt. Diemžēl Brīvības jātniekus bieži sagaidīja vardarbība. Diemžēl vietējā policija un varas iestādes bieži atteicās iejaukties. Lai gan braucēji sastapās ar spītīgu pretestību un vardarbību, viņi izvēlējās pieņemt nevardarbīgu stratēģiju.

Daudzi fotogrāfi un žurnālisti, kuri veidoja reportāžas par Freedom Riders starptautiskai auditorijai, iemūžināja sākotnējo pretreakciju pret jātniekiem. Dažādie ziņu ziņojumi iedvesmoja simtiem citu amerikāņu izveidot vairāk Brīvības braucienu visā Deep South. Galu galā Brīvības braucienu popularitāte un daudzveidība pieauga.

Brīvības jātnieki bija ārkārtīgi daudzveidīga cilvēku grupa. Tos veidoja garīdznieki no dažādām konfesijām, skolotāji, studenti, romānisti, militārpersonas un personas no daudzām citām grupām. Lai gan viņu vecums bija atšķirīgs, daudzi no braucējiem bija studenti. Viens Brīvības brauciens, kas notika caur Džeksonu, Misisipi štatā, tika saukts par “Lūgšanu svētceļojumu”, un tajā bija tikai bīskapu kalpotāji. Braucēji sastāvēja no melnbaltajiem amerikāņiem, kuriem bija liela vēlme izbeigt segregāciju un diskrimināciju.