Kas ir budžeta likums?

Budžeta likums ir vairāki Amerikas Savienoto Valstu Kongresa pieņemtie likumdošanas pasākumi, kuru mērķis ir standartizēt procesu, kādā federālā valdība nosaka valsts budžetu. Procesa ietvars pirmo reizi tika izveidots 1921. gadā, bet pēc tam 1874. gadā tika atkārtoti mainīts. Saskaņā ar likumdošanas pilnvarām procesā ir iekļauti daudzi dažādi biroji, tostarp prezidents, Pārstāvju palātas un Senāta budžeta komitejas un Kongresa budžeta birojs.

Katru gadu izpildvaras Vadības un budžeta birojs palīdz prezidentam izstrādāt ierosināto budžeta pieprasījumu. Šis pieprasījums ietver visas finansiālās vajadzības federālajiem izpildinstitūcijām un neatkarīgām valdības aģentūrām. Saskaņā ar 1921. gada Budžeta un grāmatvedības likumu tam ir jānotiek katru gadu no janvāra pirmās pirmdienas līdz februāra pirmajai pirmdienai. Lai ieskicētu priekšlikuma vajadzības, budžeta pieprasījumā ir iekļauti dažādi pētnieciskie darbi un izziņas, kurās sīki izklāstītas nākamā fiskālā gada vajadzības.

Pēc tam šis priekšlikums tiek nosūtīts likumdevējai iestādei, kur Pārstāvju palātas un Senāta budžeta komitejas pieņem pieprasījumus un groza to pēc saviem ieskatiem. Katrai komitejai, kas pazīstama kā ikgadējā budžeta rezolūcija, ir jāiesniedz grozītie tiesību akti abu namu stāvos aprīļa sākumā. Konstitucionāli budžeta process ir uzskatāms par vienlaicīgu rezolūciju, kurā prezidentam nav jāparaksta gatavais produkts. Tas vienkārši saista Kongresu ar likumdošanu, pieprasot tam piešķirt nepieciešamos līdzekļus katram tēriņam. Katra māja pieņem savu budžeta rezolūcijas versiju, kurai pēc tam ir nepieciešams konferences ziņojums, kas izlīdzina atšķirības.

Budžeta likums tiek periodiski grozīts, lai risinātu problēmas saistībā ar ikgadējo izdevumu procesa izveidi. Būtisks remonts tika veikts ar 1974. gada Kongresa budžeta likumu, kas izveidoja Kongresa budžeta biroju un deva Senātam iespēju paātrināt budžeta procesu. Vēl viena svarīga izmaiņa notika 1990. gadā, kad tika ieviesti maksājumi, kas saistīti ar aiziešanu (PAYGO), kas paredz, ka visi jaunie izdevumi jāsedz no jauniem nodokļiem vai samazinājumiem no esošajām programmām. Tas palīdzēja samazināt deficītu un kopējo federālo parādu.

Atšķirībā no vairuma citu Senāta tiesību aktu, budžeta saskaņošanas procesu nevar izjaukt. Parasti debašu izbeigšanai ir nepieciešamas trīs piektdaļas balsu, bez kurām likumdošanas process būtībā apstājas. Tas noveda pie tā, ka budžetam tika pievienoti daudzi nesaistīti rēķini, kas pazīstami kā braucēji. Atbildot uz to, Budžeta likums noteica Bērda noteikumu. Šis noteikums ļauj senatoriem noņemt noteikumus, kas tiek uzskatīti par nevajadzīgiem un kuriem nav nekāda sakara ar budžetu.