Kas ir Senāta sēdes?

Senāta sēdes ir svarīga Amerikas Savienoto Valstu Senāta darba sastāvdaļa. Abās Kongresa palātās notiek uzklausīšanas, lai apkopotu informāciju, pārskatītu valdības organizāciju darbību un izmeklētu iespējamos pārkāpumus. Turklāt Senāts rīko apstiprināšanas uzklausīšanas, lai apstiprinātu izpildvaras iecelšanu amatā.
Ir četri galvenie Senāta uzklausīšanas veidi. Tiesību aktu uzklausīšanas ir uzklausīšanas, kuru mērķis ir vākt informāciju tiesību aktu izstrādes procesā. Senāts vai Senāta komiteja, kas ir atbildīga par tiesību aktiem, aicina lieciniekus sniegt liecības saistībā ar ierosinātā tiesību akta priekšmetu. Šāda veida uzklausīšana kalpo vienam no Kongresa svarīgākajiem uzdevumiem, proti, tiesību aktu ierosināšanai un pieņemšanai. Kongresa likumdošanas uzklausīšanas ziņojumi bieži vien ir turpmāko tiesību aktu pamatā.

Pārraudzības uzklausīšanas ir Senāta uzklausīšanas, kurās tiek pārbaudīta valdības darbību darbība. Lai gan izpildvara ir atbildīga par Kongresa norādījumu izpildi, Kongress patur tiesības un pienākumus pārraudzīt savu darbu. Tā ir daļa no pārbaužu un līdzsvara sistēmas, kas darbojas visā ASV valdības struktūrā. Pārraudzības uzklausīšanas procedūra ir līdzīga likumdošanas uzklausīšanai, jo tajā piedalās Senāts vai komiteja, kas aicina lieciniekus, lai sniegtu informāciju par konkrētu tēmu.

Izmeklēšanas uzklausīšana dažos veidos ir līdzīga uzraudzības uzklausīšanai. Senāts izmeklēšanas sēdē izmeklē valsts amatpersonu pārkāpumus, bet arī gadījumos, kad ir konstatēts, ka situācijai nepieciešama kāda veida likumdošanas iesaiste. Šāda veida uzklausīšanas piemērs ir Senāta kara izmeklēšanas komiteja, kas izveidota 1947. gadā, lai izmeklētu prasības par korupciju kara laika iepirkumos. Dažas Senāta izmeklēšanas sēdes izraisa apsūdzību, savukārt citās, piemēram, Kara izmeklēšanas komitejā, tas nenotiek.

Likumdošanas, pārraudzības un izmeklēšanas komitejas ir kopīgas gan Senātam, gan Pārstāvju palātai. Turpretim apstiprināšanas sēdes notiek tikai Senātā. Šajās Senāta sēdēs Senāts nosaka, vai apstiprināt vai neapstiprināt izpildvaras ieceltu personu. Senāts izmanto šīs tiesības kā daļu no sava “padomu un piekrišanas” lomas. Amatos, kuros nepieciešama Senāta apstiprināšanas uzklausīšana, ir Augstākās tiesas tiesneši, vēstnieki un citas augstākās valdības amatpersonas.

Vēl viens Senāta “padomu un piekrišanas” lomas aspekts ir tā atbildība par līgumu ratifikāciju. Senāta uzklausīšanas saistībā ar līgumiem un līdzīgiem valdības līgumiem, tāpat kā apstiprināšanas uzklausīšanas, bieži vien ir rutīnas. Tomēr dažkārt tie var izraisīt radikālas izmaiņas valdības politikā.