Kas ir darbinieku pensijas ienākumu drošības likums?

Darbinieku pensijas ienākumu drošības likums (ERISA) ir tiesību akts, ko 1974. gadā pieņēma ASV valdība. Tas ir izstrādāts, lai aizsargātu atsevišķu darbinieku pensijas, kad darba devējs piedāvā pensiju. ERISA tiesību akti un to grozījumi nosaka arī noteiktus aizsardzības pasākumus attiecībā uz darbinieku veselības apdrošināšanu un citiem darba devēja finansētiem pabalstiem.

Darbinieku pensijas ienākumu drošības likums neprasa darba devējiem nodrošināt darbiniekiem pensiju, kā arī neprasa darba devējiem nodrošināt veselības apdrošināšanu. Tā vietā tā regulē tos darba devējus, kuri brīvprātīgi piedāvā šos pakalpojumus, nosakot noteikumus tiem darba devējiem, kuri piedāvā pensijas un veselības pabalstus privātpersonām. ERISA mērķis ir nodrošināt to darbinieku aizsardzību, kuri paļaujas uz darbinieku veselības apdrošināšanu vai pensiju plāniem.

Saskaņā ar Darba ņēmēju pensijas ienākumu drošības likuma noteikumiem darba devējiem, kuri piedāvā pensiju, ir jānosaka datums, kurā šī pensija tiek piešķirta. Citiem vārdiem sakot, ja darba devējs piedāvā pensiju, darba devējam ir jāpilda pilnvaras, lai personai ir jānostrādā vairāki gadi, pēc kuriem viņam tiek garantēta pensija. Pensijai iestājoties, darba devējs nevar samazināt darbinieka pensijas apmēru.

Pensiju fondu ieguldījumus un pārvaldību regulē arī likums. Tos, kas pārvalda pensiju fondus, sauc par ERISA fiduciāriem. Viņiem ir pienākums ieguldīt pensiju plāna līdzekļus tikai noteiktos, drošos ieguldījumos, un viņiem ir pienākums pensiju fonda pārvaldībā pirmajā vietā izvirzīt savas intereses.

Grozījumi Darbinieku pensijas ienākumu drošības likumā, tostarp 1985. gada konsolidētais kopbudžeta saskaņošanas akts (COBRA) un 1996. gada Veselības apdrošināšanas pārnesamības un atbildības likums (HIPAA), arī nodrošina aizsardzību darbiniekiem, kuri ir atkarīgi no darba devēja finansētas veselības apdrošināšanas. Šie divi noteikumi, tāpat kā ERISA kopumā, neuzliek pienākumu darba devējam piedāvāt veselības segumu. Tā vietā viņi ieviesa noteikumus darba devējiem, kuri piedāvā šādas priekšrocības.

Saskaņā ar HIPAA darba devēji nevar diskriminēt darbinieku, piedāvājot veselības apdrošināšanu jau esošiem apstākļiem. Lai gan tie var ierobežot segumu slimībām, kas diagnosticētas sešos mēnešos pirms darbinieka reģistrēšanās plānam, tie nevar ierobežot segumu ilgstošiem stāvokļiem, piemēram, artrītu vai diabētu, kas indivīdam ir bijuši ilgu laiku. Saskaņā ar COBRA darba devējiem ir jāļauj darbiniekiem, kuri piespiedu kārtā zaudē darbu vai kuri tiek atlaisti bez viņu vainas, saglabāt savu veselības aizsardzību līdz 18 mēnešiem.