Kas ir Diamante?

Dimanta dzejolis, ko sauc arī par dimantu, ir salīdzinoši jauns dzejas veids. Daudzi atzīst Iris Tiedt par tās attīstību 1960. gadu beigās. Tā kā dzejoļi ir īsi, tie rada patīkamu rombveida formu un to, ka tie uzlabo valodas zināšanas, izvēloties konkrētus vārdus, daudzi bērni iemācīsies rakstīt šos dzejoļus jau pamatskolas beigās. Pat bez lieliskām poētiskām dāvanām var būt jautri komponēt dimantu.

Papildus formas izpētei šie dzejoļi pēta kontrastu. Dzejoļa pirmajam vārdam, kas ir lietvārds, jābūt tuvu pēdējam vārdam, un abas šīs rindas ir viena vārda rindas. Otrajā rindā tiek izmantoti divi īpašības vārdi, lai mainītu lietvārdu pirmajā rindā, un trešajā rindā ir trīs darbības vārdi, kas beidzas ar ing un maina pirmās rindas lietvārdu.

Diamantes ceturtā līnija ir interesants četru lietvārdu sajaukums. Pirmajiem diviem jāattiecas uz dzejoļa pirmo vārdu, bet otrajiem diviem – uz pēdējo vārdu, pārejot dzejoli uz pretēju jēdzienu. Pēc tam piektajā rindā seko vēl trīs divdabji (darbības vārdi), sestajā rindā vēl divi īpašības vārdi un septītajā rindā gala lietvārds.

Izmantojot zīmuli, pildspalvu vai papīru, ir diezgan viegli izveidot dimantu dimanta formā. Tomēr vārda garuma izvēle var izraisīt nelielu izskatu. Rakstot dimantu, to var pat neatpazīt, ja vien cilvēks dzejoli necentrē. Tādējādi vajadzētu parādīties raksturīgajai rombveida vai paralelograma formai.

Rakstot dimantu, var izmantot vārdu krājumu un gramatikas zināšanas. Šīs tēmas bieži tiek iepazīstinātas ar trešās līdz sestās klases skolēniem. Protams, jo lielāks ir vārdu krājums, jo lielāka iespēja, ka šie dzejoļi gūs panākumus ne tikai kā valodas vingrinājums, bet arī kā poētisks. Dzejnieki dažkārt ir kritizējuši šo dzejoļu tapšanas vieglumu, jo tie padara dzejoļus mazāk vērtīgus. Turklāt priekšmets ir jāierobežo ar kontrastējošu materiālu.

Tomēr var būt jautri komponēt kādu no tiem, pat ja tie nav augstā māksla. Tālāk sniegtais piemērs kalpo kā iedvesma, lai to izmēģinātu, un kā pierādījums tam, ka tos var ātri izveidot.
Nezināšana
niecīgs, apmulsis
Satveršana, slīdēšana, noplicināšana
Aklums, nabadzība, redze, bagātība
Redzēt, Domāt, Zināt
Uzmanīgs, skaidrs
Gudrība