Kas ir dzimumu arheoloģija?

Antropoloģijas nozare, kas pazīstama kā dzimumu arheoloģija, cenšas uzlabot mūsu izpratni par vīriešu un sieviešu lomu senajā cilvēku kultūrā. Šīs arheoloģijas nozares dibinātāji apgalvo, ka dzimumu arheologam pirms teoriju formulēšanas vai secinājumu izdarīšanas ir nepieciešams augstāks pierādījumu līmenis. Apbedījumu vietu pārbaudē izmantotās metodes var ietvert skeleta, ķīmisko un mikroskopisko analīzi; apbedījumu artefaktu padziļināta izpēte; un citu kapu salīdzinošie pētījumi. Daži uzskata, ka dzimumu arheoloģija sākās ar feministu kustību, un apgalvo, ka pētījums radās, mēģinot paaugstināt sieviešu lomu cilvēces vēsturē. Dzimumu arheoloģijas aizstāvji apgalvo, ka tradicionālie kultūras pētījumi bieži nepareizi interpretē datus, kuru pamatā ir aizspriedumi.

Daudzi antropoloģiskajos pētījumos izplatītie priekšstati liecina, ka vīriešiem ir dominējošā politiskā, reliģiskā un sociālā pozīcija. Dzimumu arheoloģija dod priekšroku vēstures izpētei, pamatojoties uz fiziskiem pierādījumiem, nevis automātiski piešķirot lomas, pamatojoties uz bioloģiskajām dzimuma iezīmēm. Daudzi ir ierosinājuši, ka tēviņi, kas tiek uzskatīti par fiziski spēcīgākiem par mātītēm, izgatavo instrumentus un uzņēmās atbildību par medībām un kaujām, kamēr sievietes bija atbildīgas par bērnu audzināšanu, vākšanu un tipiskiem mājsaimniecības pienākumiem. Pamatojoties uz artefaktiem un skeleta liecībām, jaunāki arheoloģiskie pierādījumi liecina, ka dažās kultūrās vīrieši kopīgi veica bērnu audzināšanu un citus mājas pienākumus un ka sievietes radīja rīkus.

Senās kultūras bieži apglabāja vīriešus, kas gulēja labajā pusē ar galvu uz austrumiem vai ziemeļiem, bet sievietes tika novietotas kreisajā pusē ar galvu uz dienvidiem vai rietumiem. Arheologi bieži ir klasificējuši mirstīgo atlieku dzimumu, pamatojoties uz apbedījumu izvietojumu, līdz dzimuma arheoloģija iedziļinājās, veicot dezoksiribonukleīnskābes (DNS) testus mirstīgajām atliekām. Daži ķermeņi, kas sākotnēji tika uzskatīti par sievietēm, patiesībā bija vīrieši.

Apbedīšanas artefaktu izpēte vairākās kultūrās atklāja, ka dažas sabiedrības ticēja trešajam dzimumam vai divu garu indivīdiem, kuri bieži darbojās kā mortiķi, šamaņi vai citi ļoti prestiži reliģiskie vadītāji sabiedrībā. Dažu izmeklējumu laikā ķermeņi, kas rotāti ar rotaslietām, sākotnēji tika uzskatīti par sievietēm. Turpmāka izpēte ir parādījusi, ka dažās kultūrās abi dzimumi valkāja rotaslietas un ka rotājumu skaits un izvietojums precīzāk noteica indivīda dzimumu.

Dažās sabiedrībās sievietes ieguva statusu novecojot. Dzimumu arheologs, pētot veselu kapsētu, atklāja, ka sievietēm novecojot noteiktās kopienās, sabiedrības apglabāja viņas ar ekstravagantākām drēbēm un artefaktiem. Dzimumu arheoloģija arī atklāja, ka dažādu kultūru vīriešiem ne vienmēr bija politiskā un sociālā vara. Artefakti un mirstīgās atliekas kapā, kas atklāta Eiropas vidienē un datēta ar aptuveni 500. gadu pirms mūsu ēras, atklāja iespējamās princeses apbedījumu vietu. Cita plaša kapa vieta, kas atrasta Korejā un datēta ar aptuveni 400. gadu pēc mūsu ēras, norāda uz karalienes pēdējo atdusas vietu.