Kas ir gaisa jonizācija?

Jonizācija ir process, kurā atomi un molekulas kļūst elektriski uzlādētas, veidojot jonus. Atoms var iegūt vienu vai vairākus elektronus, veidojot negatīvu jonu, vai zaudēt elektronus, veidojot pozitīvu jonu. Gaisa jonizācija attiecas uz gaisa molekulu jonizāciju. Tas var notikt dažādu dabisku procesu rezultātā, vai arī var izmantot ierīci gaisa jonizēšanai, lai sniegtu labumu veselībai vai nu tieši, vai ar gaisa attīrīšanu, noņemot gaisā esošos alergēnus, patogēnus un piesārņotājus. Parasti tiek pieņemts, ka šiem nolūkiem negatīvie joni ir efektīvāki nekā pozitīvie joni.

Gaisa jonizatori parasti darbojas, pieliekot augstsprieguma elektrisko strāvu uz metāla dakšas vai adatas. Elektriskā strāva sastāv no negatīvi lādētu elektronu plūsmas. Kad elektroni tuvojas adatas galam, elektrostatiskā atgrūšanās starp tiem liek tiem atdalīties no metāla virsmas un pievienoties gaisā esošām slāpekļa un skābekļa molekulām un gaisā esošām daļiņām, veidojot negatīvus jonus.

Lai gan apgalvotie tiešie negatīvo jonu ieguvumi veselībai, piemēram, atbrīvojums no sezonāliem afektīviem traucējumiem (VAD) un depresijas, ir pētījumu un diskusiju priekšmets, vairākos pētījumos ir iegūti labi pierādījumi, ka jonizācija, īpaši ar negatīvajiem joniem, var attīrīt. gaisu, noņemot nelielas suspendētās daļiņas, kurās var būt kaitīgas baktērijas vai alergēni. Šķiet, ka tad, kad šīs daļiņas kļūst jonizētas, tās mēdz nosēsties uz iezemētām virsmām, piemēram, sienām un grīdām, atstājot gaisu tīrāku. Gaisa jonizācija ir veiksmīgi izmantota putnu fermu putekļainajā atmosfērā, piemēram, lai izvadītu no gaisa kaitīgās baktērijas un samazinātu saslimšanas gadījumu skaitu.

Vēl viens noderīgs gaisa jonizatoru pielietojums ir elektrostatiskās izlādes novēršana. Piemēram, apstrādes vai montāžas laikā uz jutīgām elektroniskām daļām var uzkrāties elektriskais lādiņš, izraisot dzirksteles, kas izraisa bojājumus. Gaisa jonizators var palīdzēt neitralizēt lādiņus pirms izlādes.

Gaisa jonizatoru ietekme ne vienmēr var būt labvēlīga. Slāpekļa un skābekļa jonizācijas rezultātā var veidoties neliels daudzums ozona un slāpekļa oksīdu. Tie ir plaušu kairinātāji un tiek klasificēti kā piesārņotāji. Pastāv bažas, ka daži gaisa jonizatori var radīt kaitīgus šo gāzu līmeņus.

Gaisa jonizācija var notikt arī dabiski, piemēram, pērkona negaisa laikā un saules gaismas ietekmē. Ieži, kas pakļauti spiedienam, var radīt elektriskās strāvas, kas var izpausties kā gaisa jonizācija ap virsmas akmeņiem. Ir ierosināts, ka zemestrīces varētu paredzēt, atklājot jonizācijas efektus zemestrīču zonās.