Kas ir garīgā teoloģija?

Garīgā teoloģija ir prakse studēt teoloģiju kopā ar noteiktas ticības principu ievērošanu. Ja garīgums ietver ticību un šai ticībai atbilstošu dzīvesveidu, bet teoloģija ietver noteiktas reliģijas vai ticības izpēti, tad garīgā teoloģija ir abu šo lietu kombinācija. Tie, kas praktizē garīgo teoloģiju, neidentificējas ar nošķiršanu starp to, kas rakstīts konkrētas ticības svētajos tekstos, un to, ko dzīvo šo tekstu ticīgais.

Teoloģijas kursus var apmeklēt cilvēki, kas tic noteiktai reliģijai, vai tie, kas netic, bet vēlas apgūt ticību no zinātniskā viedokļa. Daudzi cilvēki arī uzskata, ka viņiem ir garīga ticība, taču neliek lielu uzticību teoloģijas studijām. Tomēr garīgo teoloģiju praktizē, ja persona vai cilvēku grupa tic noteiktai teoloģijai un veido savu dzīvi pēc šīs teoloģijas mācībām.

Lai gan ir daudz veidu teoloģijas, visbiežāk garīgās teoloģijas apzīmējums tiek attiecināts uz evaņģēliskajiem kristiešiem un katoļiem, kuri atbalsta Bībeles burtisku interpretāciju un strukturē savu dzīvi atbilstoši tās saturam. Kristīgo universitāšu studenti, kuri iegūst teoloģijas grādu, bieži tiek pakļauti teoloģijas kursiem, kuru mērķis ir izpētīt garīgās teoloģijas nozīmi. Apgūstot teoloģiju no formālā viedokļa, studentiem ir arī jāanalizē savas personīgās attiecības ar Dievu un apkārtējo pasauli. Papildus teoloģijas izglītībai, ieradumi, misionāru darbs, attiecības un pasaules uzskati tiek rūpīgi pārbaudīti, cenšoties uzlaboties.

Indivīdi, kas apvieno garīgumu un teoloģiju, apgalvo, ka tas veido viņu vispārējo morāles izjūtu. Lūgšanas un mācības ir paredzētas, lai tās praktiski pielietotu praktizētāja ikdienas dzīvē. Tas attiecas arī uz personiskajām un profesionālajām attiecībām, kā arī uz politisko piederību.

Garīgās teoloģijas eksperti apgalvo, ka uzsvars uz saistītām studijām nav tikai zinātnisks, bet arī paredzēts, lai palīdzētu veidot patiesus piekritējus. Garīgās teoloģijas praksei veltīto piemēru var atrast katoļu svētajā Terēzē no Avilas, kura ir pazīstama arī kā galvassāpju slimnieku aizbildne. Kanonizēta 1622. gadā, viņa ir viena no divām sievietēm, kas ieguva cienījamo Baznīcas doktores titulu par savu uzticīgo kalpošanu un darbu, kas ietver klostera izveidi laikā, kad sievietes neiesaistījās šādās aktivitātēs, kā arī mācīšanu un rakstot par lūgšanu.