Kādi ir labākie padomi teoloģijas mācīšanai?

Labākie padomi teoloģijas mācīšanai ir saprast mācību vielu, prast to padarīt saprotamu studentiem un būt ļoti organizētam. Turklāt skolotājam ir jābūt kaislībai iesaistīt skolēnus un vēlmei mudināt viņus mācīties pašiem. Teoloģija dažkārt ir strīdīgs priekšmets, un tas ir jāmāca vienmērīgi un bez aizspriedumiem par vai pret kādu konkrētu skatījumu.

Teoloģija savā būtībā pēta Dieva dabu. Rietumu domāšanā tas ir visciešāk saistīts ar jūdu, kristiešu un islāma Dieva versijām, taču to var izmantot arī, lai pētītu, kā citas reliģijas uzskata un pielūdz savu Dievu vai dievus. Pirmais padoms teoloģijas mācīšanai ir precīzi zināt, kas ir jāmāca. Tas nozīmē, ka ir jāzina, vai kurss ir jāizstrādā tā, lai mācītu studentus par vienu konkrētu baznīcu, vienu konkrētu reliģiju vai sniegtu pārskatu par pasaules lielākajām reliģijām.

Mācāmās teoloģijas veids vai veidi ietekmēs kursa struktūru. Pārskata kursam būs viegli pieskarties katrai galvenajai reliģijai. Šos kursus mēdz iedalīt reliģijās un pēc tam iedalīt sadaļās, piemēram, vēsturē un pēc tam galvenajos reliģijas elementos. Kursu, kas māca tikai par vienu reliģiju, var atļauties sadalīt tematiskajos elementos, lai gan viņiem būs jāskatās, kā katra baznīca vai sekta uzskata šo elementu. Kursā, kas māca tikai par vienu baznīcu, piemēram, metodistu teoloģija, tiks detalizēti aplūkots katrs teoloģijas elements, nepievēršot uzmanību interpretācijām no ārpuses.

Teoloģijas skolotājiem studenti ir labi jāzina. Tas nozīmē, ka kurss jāsaista ar studentu pieņemtajām un pārbaudītajām zināšanu kopām. Vidusskolas vai vidusskolas teoloģijas kurss nozīmēs teoloģijas mācīšanu tās pamatos. Teoloģijas mācīšana universitāšu vai koledžu studentiem nozīmēs, ka skolotājs spēj labāk izlaist pamatjēdzienus un koncentrēties uz detaļām. Mācīšana vecākiem skolēniem nozīmē, ka skolotājs var mazāk uztraukties par skolēnu izklaidēšanu.

Neatkarīgi no studentu zināšanu līmeņa teoloģija ir blīvs priekšmets. Tas nozīmē, ka ir svarīgi, lai skolotājs saprastu, ko viņš māca. Lielākajā daļā augstskolu strādā cilvēki, kuri ir studējuši teoloģiju. Citās skolās šīs greznības var nebūt, tāpēc skolotājam ir jāaptver galva ap šo priekšmetu un jāsaprot jēdzieni un argumenti, kas attiecas uz pestīšanu, Dieva dabu, sakramentiem un, piemēram, Euharistijas laikā notiekošo.

Skolotājam ir jāspēj ne tikai to saprast, bet arī panākt, lai skolēni saprastu mācību priekšmetu. Teoloģijas mācīšanas mērķis ir sniegt studentiem informāciju un pēc tam palīdzēt viņiem to interpretēt un novērtēt, bet tā ir arī intereses izraisīšana par mācību priekšmetu. Tas nozīmē, ka skolotājiem ir jāspēj formulēt teoloģiju saprotamā un saistošā veidā.
Teoloģijas apguve ir ticības un intereses jautājums. Daži studenti, kuri izvēlējušies studēt teoloģiju, to darīs tāpēc, ka vēlas mācīties, un daudziem būs iepriekš izveidots viedoklis par noteiktām jomām. Ļaujiet studentiem apspriest teoloģijas elementus. Skolotājs var vai nu iepazīstināt ar noteiktu tēmu, pēc tam atvērt to diskusijai, vai arī skolotājs var uzdot jautājumu, piemēram, “Vai maize un vīns Euharistijas laikā pārvēršas par Kristus miesu un asinīm?” un pēc tam pēc diskusijas vai tās laikā sniegt oficiālu šī jautājuma interpretāciju, lai izraisītu reakcijas.

Viens svarīgs padoms teoloģijas mācīšanai ir skolotājam palikt atvērtam. Ir svarīgi, lai skolēni varētu veidot savu viedokli. Nodarbībās un novērtējumos ir jāpārbauda izpratne, bet tiem arī jādod iespēja skolēniem izteikt savu viedokli par mācību priekšmetu. Skolotājam nav ieteicams salīdzināt skolēna viedokli ar savu viedokli par mācību priekšmetu, un tāpēc skolotājam jācenšas būt pēc iespējas objektīvam.