Kas ir ģeometriskās konstrukcijas?

Ģeometriskās konstrukcijas, ko sengrieķu matemātiķa Eiklida vārdā dēvē arī par Eiklīda konstrukcijām, ir ģeometriski pareizas figūras, kuras zīmē, izmantojot tikai kompasu un taisngriezi. Veidojot ģeometrisko konstrukciju, netiek veikti leņķu un līniju mērījumi, kā arī lineāli netiek izmantoti, kā vien kā taisnvirziena. Šo metodi var izmantot tehnisko projektu izstrādē inženierzinātnēs un kā veidu, kā mācīt studentiem ģeometriskās teorijas pamatus.

Rasēšanas kompass ir instruments, ko izmanto loku un apļu zīmēšanai. Tas sastāv no divām kājām, kas savienotas ar regulējamu centrālo eņģu palīdzību, viena kāja beidzas ar smaili, bet otra savā galā tur zīmuļa vadu. Ierīci izmanto, piestiprinot smailo galu pie papīra un ievelkot loku vai apli, pagriežot zīmuļa galu ap šo fiksēto centru. Dažādu izmēru apļus un lokus var izsekot, noregulējot centrālo eņģu platākā vai šaurākā leņķī.

Taisnojumus izmanto ģeometriskās konstrukcijās līniju vilkšanai, un tie var būt jebkurš objekts ar perfekti taisnu malu. Bieži tiek izmantoti lineāli, lai gan, veidojot konstrukciju, marķējumi ir jāņem vērā. Vēl viena populāra taisngriezes izvēle ir zīmēšanas trijstūri, kas ir plakani taisnleņķa trīsstūri no plastmasas vai metāla, ko izmanto tehniskajā rasējumā, lai gan konstrukcijas veidošanai nevajadzētu izmantot trīsstūra leņķus.

Izmantojot tikai divus iepriekš minētos rīkus, var izveidot daudzas dažādas ģeometriskas figūras. Piemēram, lai izveidotu vienādmalu trīsstūri, vispirms tiek uzzīmēts līnijas segments, izmantojot taisnvirzienu. Pieņemsim, ka šai līnijai ir galapunkti A un B. Kompass ir fiksēts punktā A un pagarināts tā, lai zīmuļa vads pieskaras B. Caur B tiek novilkts loks līdz punktam virs AB.

Tālāk kompass tiek fiksēts punktā B un, izmantojot to pašu rādiusu, tiek uzvilkts cits loks, lai punkti krustotos virs līnijas AB. Izmantojot taisngriezi, no šī krustojuma punkta uz punktu A tiek novilkta līnija, bet uz punktu B tiek novilkta cita līnija. Trīs izveidotās līnijas tagad veido perfektu vienādmalu trīsstūri.

Ģeometriskās konstrukcijas ir noderīgas, lai mācītu, kā ir saistītas ģeometriskās figūras, taču tās tiek izmantotas arī neakadēmiskā vidē. Arhitektiem un inženieriem jāpārzina ģeometrisko konstrukciju elementi, lai izveidotu precīzus tehniskos rasējumus mašīnu vai ēku projektiem. Lai gan automatizētās datorizētās projektēšanas (CAD) sistēmas lielākajā daļā inženiertehnisko iestatījumu ir aizstājušas manuālo rasēšanu, ģeometriskās konstrukcijas joprojām tiek plaši mācītas kā pamatinformācija projektēšanas principu izpratnei.