Kas ir grozīšanas process?

ASV konstitūcijas grozījumu process ir līdzeklis, ar kuru cilvēki var mainīt savas valdības pamathartu. Pats process ir aprakstīts V pantā, un tas šķiet ļoti vienkāršs. Savukārt laikā kopš Satversmes pieņemšanas tā grozīta tikai 27 reizes. Ja ņem vērā, ka pirmie 10 grozījumi tika masveidā pieņemti kā tiesību likumprojekts, tas nozīmē, ka Satversme patiešām ir veiksmīgi grozīta tikai 17 reizes, lai gan ir ierosināti tūkstošiem grozījumu.

Satversmes V pantā grozījumu process ir izklāstīts 143 vārdos, viss vienā teikumā. Grozījumu var ierosināt jebkura Kongresa palāta. Ja tas tiek pieņemts abās palātās ar divu trešdaļu balsu vairākumu, tas tiek nodots štatiem ratifikācijai. Kongress var likt štatu likumdevējiem balsot par grozījumiem, vai arī tas var likt tiem rīkot tautas konvencijas ratifikācijas nolūkos. Ja trīs ceturtdaļas valstu ratificē grozījumus, tas tiek pieņemts un kļūst par Konstitūcijas neatņemamu sastāvdaļu.

Alternatīvs process ir paredzēts arī V pantā, kas paredz, ka Kongress sasauc konvenciju, lai izskatītu grozījumus pēc divu trešdaļu štatu likumdevēju pieprasījuma. Grozījumi, kas izstrādāti ar šādu konvenciju, pēc tam tiktu iesniegti valstīm ratifikācijai, tieši tā, it kā tos būtu sagatavojis pats Kongress. Tāpat kā Kongresa ierosinātie, ja tos ratificētu trīs ceturtdaļas valstu, tie kļūtu par Konstitūcijas daļu.

Kad Konstitūcija pirmo reizi tika ierosināta un apspriesta, viena no vispārējām bažām bija tāda, ka tā attiecas uz valdības un tās atzaru varu un autoritāti, bet maz pauda vai aizstāvēja cilvēku tiesības. Tobrīd dokuments tika izskatīts katrā valstī, lai to ratificētu, un tika nolemts, ka mēģinājums to mainīt šī procesa laikā saduļķotu ūdeņus. Tā vietā tika ierosināts ļaut to ratificēt valstīm tā, kā tas ir rakstīts, un atļaut tajā grozīt grozījumus, kas nosaka un aizsargā cilvēku tiesības.

Pēc tam, kad Rodailenda kļuva par 13. štatu, kas ratificēja jauno konstitūciju, Džeimss Medisons ierosināja 12 grozījumu kopumu. Viens, kas noteica formulu pārstāvības sadalei Parlamentā, nekad netika ratificēts. Vēl viens, kas ierobežoja Kongresa iespējas piešķirt sev algas palielinājumu, tika ratificēts 1992. gadā, vairāk nekā 200 gadus pēc tam, kad tas tika nosūtīts štatiem ratifikācijai. Pārējie 10 grozījumi tika ratificēti 1791. gada decembrī un kopā kļuva pazīstami kā tiesību akts.

11. un 12. grozījums risināja mūsdienu problēmas saistībā ar valstu suverenitāti un viceprezidenta ievēlēšanu, pēc kurām grozījumi netika pieņemti uzreiz pēc pilsoņu kara. Tas ne vienmēr liecina par konstitūcijas pilnību, bet gan par grūtībām to grozīt. Faktiski tas ir tas, ko veidotāji bija iecerējuši – zemes pamatlikumu, viņi sprieda, nevajadzētu mainīt nevienas grupas pārejošas iegribas dēļ, kurai izdevies iegūt tautas atbalstu saviem uzskatiem. Šī iemesla dēļ visi grozījumi ir jāiesniedz izskatīšanai visu štatu likumdevējiem, un tie jāapstiprina trīs ceturtdaļām jeb kopumā 38 štatos ratifikācijai.
Viena no interesantajām lietām grozījumu procesā ir tā, ka tajā ir iesaistīti tikai nacionālās valdības un štatu likumdevēji. Ne prezidentam, ne kādam no štata gubernatoriem, ne kādai tiesu sistēmai nav nekāda sakara ar šo procesu. Tas atbilst veidotāju vēlmēm. Tāpat kā pašu Konstitūciju izveidojām “mēs, cilvēki”, tāpat jebkuras izmaiņas var veikt tikai tie paši cilvēki, bez citu valdības atzaru norādījumiem vai iejaukšanās.