Kādi ir pilsoņu kara grozījumi?

Pilsoņu kara grozījumi ietver Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas 13., 14. un 15. grozījumus. Grozījumi tiek izmantoti, lai veiktu izmaiņas oficiālajos dokumentos, un katrs no Pilsoņu kara grozījumiem ieviesa izmaiņas Amerikas Savienoto Valstu pārvaldības veidā. Lai gan šie grozījumi nenotika vienlaikus, tie visi tika ratificēti pēc pilsoņu kara un risināja konflikta radītos jautājumus. 13. grozījums aizliedza verdzību, 14. grozījums mēģināja aizsargāt atbrīvoto vergu tiesības, bet 15. grozījums mēģināja aizsargāt bijušo vergu tiesības balsot.

Katrs no Pilsoņu kara grozījumiem pievērsās verdzības jautājumam un attieksmei pret indivīdiem federālā, nevis valsts līmenī. Konstitūcijas grozījumu veikšana nozīmēja, ka visas ASV izturējās vienādi pret saviem iedzīvotājiem. Pirms Pilsoņu kara grozījumu pieņemšanas katra valsts varēja izstrādāt savus noteikumus par to, kā pret tās pilsoņiem izturējās un kā pret tiem izturējās. Pilsoņu kara grozījumi iezīmēja pilsoņu tiesību kustības sākumu.

13. grozījums, kas ratificēts 6. gada 1865. decembrī, aizliedza verdzību ASV. Pirmais no Pilsoņu kara grozījumiem, 13. grozījums, atbrīvoja visus pašreizējos vergus un aizliedza vergu darba izmantošanu. Šis grozījums arī deva Kongresam pilnvaras izstrādāt likumus un tiesību aktus, kas nodrošinātu 13. grozījuma izpildi. Lai gan verdzības aizliegšana bija sākums, ziemeļu un dienvidu valstu un uzņēmumu reakcijas dēļ bija nepieciešami turpmāki grozījumi.

Trīs gadus vēlāk tika izveidots 14. grozījums, lai nodrošinātu visu ASV pilsoņu tiesības. Otrais pilsoņu kara grozījums, kas ratificēts 9. gada 1868. jūlijā, padarīja neiespējamu valstu attieksmi pret dažādu rasu pilsoņiem ar atšķirīgiem likumiem. 14. grozījums mēģināja nodrošināt, ka visas valstis izturas vienādi pret saviem pilsoņiem neatkarīgi no rases, un tas tika izmantots 1954. gadā slavenajā civiltiesību lietā Brauns pret Izglītības padomi, kas aizliedza rasu segregāciju.

Pēdējie Pilsoņu kara grozījumi, kas tika pieņemti 3. gada 1870. februārī, mēģināja nodrošināt bijušajiem vergiem tiesības balsot. 15. grozījums aizliedz štatiem liegt pilsoņiem balsot, pamatojoties uz rasi vai ādas krāsu vai viņu agrāko vergu statusu. Lai gan šis grozījums deva afroamerikāņu vīriešiem tiesības balsot, tas neparedzēja balsošanas privilēģijas nevienas rases sievietēm; sievietēm balsstiesības tiktu piešķirtas tikai 1920. gadā, 50 gadus vēlāk.