Kad balsošanas tiesības tika piešķirtas visiem ASV pieaugušajiem?

ASV konstitūcijā ir vairāki konstitūcijas grozījumi, kas attiecas uz balsstiesībām. Laika gaitā, kad Amerika veicināja lielākas pilsoņu brīvības visiem saviem pilsoņiem, arī balsstiesības ir mainījušās. Galvenie grozījumi, kas attiecas uz vēlēšanu tiesībām vai balsstiesībām visiem cilvēkiem, ir šādi: 15. grozījums, 19. grozījums, 24. grozījums un 26. grozījums.

Kad Amerikas Savienotās Valstis izveidojās, pilsoņi ar balsstiesībām galvenokārt bija baltie vīrieši. Atbrīvotie melnādainie vīrieši arī varēja balsot, taču vergi tika uzskatīti par īpašumiem, nevis pilsoņiem, un tāpēc viņi neļāva balsot. Turklāt valstis varētu administrēt vēlēšanu nodokļus, kas dažkārt atstāja nabadzīgākus cilvēkus bez iespējas balsot, ja viņi nevarēja atļauties šo nodokli. Sievietēm nebija balsstiesību. Lielākajā daļā štatu vēlētājiem arī bija jābūt 21 gadu vecam, pirms viņiem tika piešķirtas tiesības balsot.

Pirmais grozījums, kas mēģināja novērst šīs nevienlīdzības, bija 15. grozījums, kas ratificēts 1870. gadā. Pirmo reizi melnādainie tika uzskatīti par balsstiesīgiem pilsoņiem, un nevienam jebkuras tautības pilsonim nevarēja liegt tiesības balsot rases dēļ. Neskatoties uz šo grozījumu, valstī bija apgabali, kas neļāva melnādainajiem balsot, ja viņi nevarēja pierādīt, ka prot lasīt vai rakstīt. Bija vajadzīgs 1965. gada balsošanas tiesību akts, lai aizliegtu šo negodīgo praksi, tādējādi patiesi atverot balsošanas procesu visiem afroamerikāņu pilsoņiem.

19. grozījums tika pieņemts neticami ilgas cīņas par sieviešu vēlēšanu tiesībām rezultāts. Tas tika pieņemts 1920. gadā un deva visiem pilsoņiem tiesības balsot neatkarīgi no dzimuma. Tomēr balsstiesības tika liegtas tiem, kuri nevarēja samaksāt vēlēšanu nodokļus. Nabadzīgie pilsoņi gaidīja līdz 1964. gadam, kad tiks pieņemts 24. grozījums, kas atcēla vēlēšanu nodokļus, radot lielāku šķiru vienlīdzību balsošanas sistēmā.

Pēdējais konstitūcijas grozījums, kas attiecās uz balsstiesībām, bija 26. grozījums, kas tika pieņemts 1971. gadā. Tas attiecināja balsošanu uz ikvienu, kas ir 18 gadus vecs vai vecāks. Šā grozījuma stimuls lielā mērā bija tā laika milzīgās jauniešu kustības rezultāts. Vjetnamā plosoties karam un projektā noteikto vecumu 18 gadi, daudzi iebilda, ka ir tiesību pārkāpums lūgt cilvēkus karot, kad viņi nav balsstiesīgi pilsoņi. Jaunatnes kustības spēks piedāvāja arī jaunu iespēju jauniem pieaugušajiem iesaistīties politiski. Organizēts balsojums koledžas vecuma studentu vidū var būtiski ietekmēt vēlēšanas.

Vēl viens grozījums, kas mainīja balsošanas procesu, bija 17. Šis grozījums paredzēja tiešas senatoru ievēlēšanas. Pirms tā pieņemšanas balsojošajai sabiedrībai nebija tiešas iespējas izvēlēties savus pārstāvjus Senātā. Daudzi cilvēki tikai neskaidri zina par smago cīņu par balsīm, sākot ar ASV vēsturi un revolucionāro karu. Neskatoties uz prasību pēc šīm tiesībām, daudzi joprojām nevēlas balsot vai uzskata, ka balsošana ir nesvarīga vai bezjēdzīga. Abas lielākās politiskās partijas ir veikušas daudzus pasākumus, lai palielinātu vēlētāju aktivitāti, lai vairāk cilvēku izmantotu šīs visu pilsoņu pamattiesības.