Kas ir grupas finanšu kontrolieris?

Finanšu kontrolieris ir uzņēmuma, uzņēmuma vai organizācijas galvenais grāmatvedis. Grupas finanšu kontrolieris ir noteiktas uzņēmuma nodaļas galvenais grāmatvedis. Piemēram, ja uzņēmumam ir ASV nodaļa un Apvienotās Karalistes nodaļa, katrai nodaļai būtu grupas finanšu kontrolieris.

Grupas finanšu kontrolieris parasti ziņo uzņēmuma galvenajam finanšu direktoram vai finanšu direktoram. Pārziņa pienākumi ir pārvaldīt visu uzskaiti, finanšu pārskatu sagatavošanu un darbības datu analīzi uzņēmuma struktūrvienībai, par kuras vadību viņš ir atbildīgs. Piemēram, ASV finanšu kontrolieris pārvaldītu šīs darbības uzņēmuma ASV daļai, savukārt Apvienotās Karalistes nodaļas finanšu kontrolieris veiktu šos pienākumus attiecībā uz tās atrašanās vietu.

Grupas finanšu kontrolieris ir daļa no uzņēmuma vadības komandas. Viņa vai viņas loma attiecas uz grāmatvedības un finanšu lomu uzņēmumā. Viņš vai viņa sagatavo un pārbauda, ​​vai uzņēmuma finanšu pārskati ir pilnīgi, precīzi un atbilst vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP) un visiem nozares standartiem, kas attiecas uz nozari, kurā uzņēmums ir iesaistīts.

Tā kā grupas finanšu kontrolieris ir uzņēmuma izpildvadības komandas loceklis, kāds šajā lomā mijiedarbojas ar dažādiem organizācijas un vadības komandas locekļiem. Lai gan šī loma ir tieši pakļauta finanšu direktoram vai finanšu direktoram, grupas finanšu kontrolieris mēdz arī mijiedarboties un galu galā ziņot arī uzņēmuma galvenajam izpilddirektoram (CEO).

Galvenokārt kontroliera amata pienākumos ietilpst finanses un uzņēmuma grāmatvedība. Tomēr uzņēmuma finanses ietekmē visas dažādās uzņēmuma nodaļas. Finanses ietekmē to, kā mārketinga nodaļa var izvietot mārketinga kampaņas un kā ražošanas nodaļa pērk preces un iekārtas, lai ražotu produktus, ko uzņēmums pārdod.

Finanšu kontrolierim ir galvenā loma, jo tas liek viņam izmantot savas finanšu zināšanas, lai radītu uzņēmuma stratēģisku redzējumu. Pēc tam stratēģiskais redzējums tiek izmantots, lai izveidotu stratēģisku plānu, ko uzņēmums var izmantot kā ceļvedi, lai īstenotu uzdevumus, kas jāpabeidz, lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus.

Papildus ikdienas finanšu un grāmatvedības pienākumiem finanšu kontrolieris var būt arī uzņēmuma pārstāvis nozares konferencēs, investoru pasākumos un augstākās vadības profesionālajās sanāksmēs. Kontrolieris izmanto šīs iespējas neskaitāmu iemeslu dēļ, piemēram, apmeklē nozares konferences, lai uzzinātu un pilnveidotu nozares standartus, kas jāpiemēro uzņēmuma finanšu un grāmatvedības uzskaites pārvaldībai.