Kas ir iekšējā audita kontrolsaraksts?

Iekšējā audita kontrolsaraksts ir īpaši norādījumi vai vadlīnijas, ko revidenti izmanto, lai pārbaudītu uzņēmuma finanšu vai darbības informāciju. Iekšējos auditus parasti veic uzņēmuma darbinieki un pārbauda finanšu grāmatvedības procesu vai uzņēmuma iekšējās kontroles. Uzņēmumu vadītāji tos izmanto kā neformālu pārskatīšanas procesu, lai pārliecinātos, ka viņu finanšu grāmatvedības procesos, iekšējā kontrolē vai citās uzņēmējdarbības operācijās nav būtisku trūkumu. Lai gan konkrēti kontrolsaraksti var atšķirties atkarībā no uzņēmuma darbības, dažas iekšējā audita funkcijas pamatnostādnes var ietvert tādas jomas kā plānošana, informācijas vākšana, valdības noteikumu atbilstības pārbaude un ražošanas mērījumu pārbaude.

Svarīga iekšējā audita kontrolsaraksta daļa ir plānošanas fāze starp vadītājiem un iekšējiem auditoriem. Iekšējie finanšu auditi ļauj vadītājiem saprast, cik labi ikdienā darbojas viņu grāmatvedības procesi, un ierobežo krāpšanas vai piesavināšanās iespējas. Citi iekšējie auditi var ietvert darbības, atbilstības vai darbības stila auditu. Katram iekšējā audita veidam parasti ir savs kontrolsaraksts.

Operatīvās revīzijas kontrolsaraksti var ietvert uzņēmuma standarta darbības procedūru kopiju katrai uzņēmējdarbības funkcijai un norādījumus par to darbinieku pārskatīšanu, kuri ir atbildīgi par uzņēmējdarbības veikšanu. Norādītie vienumi var ietvert to, ka darbinieki ievēro uzņēmuma noteikumus, drošības pārkāpumi nav acīmredzami un biznesa ieguldījums tiek izmantots pareizi.

Atbilstības auditos var izmantot kontrolsarakstu, kas izstrādāts no ārējas organizācijas, kas pieprasa uzņēmumam ievērot noteiktus noteikumus profesionālās sertifikācijas uzturēšanai. ASV Darba drošības un veselības pārvalde (OSHA) ir izplatīts piemērs, un šī aģentūra parasti pieprasa ASV uzņēmumiem veikt auditus, lai saglabātu darba drošības sertifikātu. Atbilstības auditos izmantotās vadlīnijas sniedz vadītājiem objektīvu viedokli par to, cik labi uzņēmums uztur ārējo organizāciju noteikumus un vadlīnijas; Šis pārskats ļauj vadītājiem pieņemt lēmumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības darbību sertifikācijas uzturēšanai.

Darbības auditus veic iekšējie auditori, lai noteiktu, cik labi atsevišķi darbinieki veic savu darbu vai cik labi uzņēmums sasniedz mērķus un uzdevumus. Šie iekšējā audita kontrolsaraksta vienumi var ietvert darbinieku produktivitātes vai uzņēmuma veiktspējas mērīšanu attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, noteiktu uzdevumu veikšanai patērētā laika pārskatīšanu un uzņēmuma vadošo rādītāju salīdzināšanu ar nozares standartu. Darbības audits var palīdzēt vadītājiem pieņemt lēmumus, lai uzlabotu atsevišķu biznesa funkciju efektivitāti un efektivitāti.

SmartAsset.