Kas ir juridiskā izbeigšana?

Juridiskā izbeigšana attiecas uz līguma vai partnerības izbeigšanu likuma acīs. Pastāv vairāki dažādi juridiskas izbeigšanas veidi, tostarp uzņēmuma likvidācija, līguma izbeigšana un laulības šķiršana. Juridiskā izbeigšana parasti tiek veikta pēc vienas vai abu līgumā iesaistīto primāro pušu pieprasījuma, bet dažos korporatīvajos gadījumos to var izdarīt arī pēc tiesas rīkojuma.

Uzņēmuma juridiska likvidācija bieži notiek, kad uzņēmums pārtrauc darbību vai paziņo par bankrotu. Vairumā gadījumu šis process ietver dokumentācijas iesniegšanu tiesai, lai pieprasītu oficiālu uzņēmuma likvidāciju. Daži no uzņēmuma darbības pārtraukšanas iemesliem ir uzņēmējdarbības zaudēšana, telpu vai aktīvu iznīcināšana katastrofas dēļ vai pat iekšējas nesaskaņas. Dažkārt tiek likvidēta, lai ļautu korporācijai pārstrukturēties jaunā vadībā; lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības struktūru, iespējams, ka sākotnējais līgums ir juridiski jādemontē.

Dažos gadījumos izbeigšana var būt tiesas rīkojuma rezultāts. Tas var notikt tikai īpašos apstākļos, kas var atšķirties atkarībā no jurisdikcijas. Tiesa var izdot rīkojumu par uzņēmuma darbības izbeigšanu, ja tiek konstatēts, ka uzņēmums ir pārkāpis likumu, jo īpaši, ja tas tiek atzīts par vainīgu pretmonopolu vai krāpnieciskā darbībā. Daži reģioni arī piešķir tiesai tiesības likvidēt korporāciju, ja direktoru padome nonāk strupceļā.

Līguma izbeigšanu var izmantot, lai juridiski izbeigtu jebkura veida līgumu. Kopumā tiesas pienākums šajā situācijā ir atjaunot abas puses tādā stāvoklī, kādā tās bija pirms līguma noslēgšanas. Tas var prasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai atlīdzību vienai vai otrai pusei; piemēram, ja mājas īpašnieks noslēdza līgumu ar ainavu arhitektu un iedeva viņam pirmo iemaksu par pakalpojumiem, iespējams, daļa vai visa šī iemaksa ir jāatdod, pirms tiesa var formāli izbeigt līgumu. Ja nevienai pusei nevar piespriest zaudējumus, tiesa var vienkārši izbeigt līgumu pēc īsas uzklausīšanas.

Laulības šķiršana ir likumīga laulības šķiršana. Atšķirībā no laulības šķiršanas, laulības šķiršana izbeidz laulāto juridiskos laulības kontaktus, savukārt atcelšana apstiprina, ka līgums nevienā brīdī nebija ne likumīgs, ne spēkā esošs. Laulības šķiršana var būt iesaistīts un emocionāls process, kurā tiesai pirms līguma noslēgšanas jāsadala aktīvi, saistības un pienākumi starp karojošiem laulātajiem. Lai pieteiktu laulības šķiršanu, vismaz vienam laulātajam ir jāpieprasa laulības šķiršana. Laulības šķiršanu var izšķirt bez laulātā, kas nav iesniedzis lūgumu, atļaujas, bet parasti to nevar izdot tiesa bez vismaz viena partnera lūguma.