Kas ir kampaņas finanšu pārskati?

Kampaņu finanšu pārskati ir dokumenti, ko pieprasa reģionālie un valsts tiesību akti, kas atklāj ieņēmumus un izdevumus par politiskajām kampaņām, ti, kampaņām valsts amatiem. Politiskajiem kandidātiem un partijām daudzās valstīs vēlēšanu kampaņu laikā ir jāiesniedz kampaņas finansējuma pārskati. Šajos pārskatos ir ietverti detalizēti ziedojumu un izdevumu pārskati par pārskata periodu. Kandidātam vai partijai katrā ziņojumā ir jāatskaitās par aizdevumiem, vēlēšanu dotācijām un ziedojumiem, kā arī citiem finansējuma avotiem. Vēlēšanu amatpersonas izskata šos ziņojumus, lai nodrošinātu atbilstību ziedojumu apjoma un avotu ierobežojumiem. Sekas neziņošanas gadījumā nosaka reģionālās un nacionālās vēlēšanu komisijas, un vairumā gadījumu naudas sodi ir izplatīti.

Politiskās kampaņas vai partijas kasierim vispirms ir jāizskaidro visi kandidātam pārskata periodā piešķirtie līdzekļi. Politiskie kandidāti bieži saņem nelielus ziedojumus no privātpersonām, kas ir pilnībā jāatskaitās, lai ievērotu vēlēšanu likumus. Vēl viens finansējuma avots ir politiskās partijas komiteja, kas ir īpaša grupa, ko izveidojusi politiskā partija, lai palīdzētu kandidātiem. Kampaņas finanšu pārskatos ir arī sīki jāapraksta politisko darbību komiteju (PAC) vai korporāciju, arodbiedrību un citu interešu grupu izveidoto grupu ieguldījums kandidātu atbalstam. Kandidātiem, kuri vēlas pašfinansēt savas kampaņas, ir jādokumentē aizdevumi no personīgajiem īpašumiem.

Šie līdzekļi ir jāsaskaņo ar izdevumiem no politiskās kampaņas katrā vēlēšanu perioda ceturksnī. Papildus naudas līdzekļiem, kas iztērēti kampaņas reklamēšanai un balsošanas centieniem, kandidātiem ir jāiesniedz detalizēts biroja īres un algu saraksts, kas izmaksāts kopš viņu iepriekšējiem finanšu pārskatiem. Vēl viens kampaņas finanšu pārskata elements ir sadaļa par maksājumiem partiju komitejām. Šos izdevumus izmanto kandidāti ar pietiekamiem līdzekļiem un vēlas palīdzēt savai partijai, tuvojoties vēlēšanām. Kampaņas finanšu pārskatos arī kandidātiem ir jāziņo par ziedojumiem no saviem kases citiem kandidātiem pārskata periodā. Šī prasība nodrošina to, ka kandidāti nevar izmantot savus kampaņas kontus kā patvērumu, lai veiktu pārmērīgus ziedojumus citiem kandidātiem.

Reģionālās un nacionālās vēlēšanu amatpersonas rūpīgi pārbauda katru kampaņas finanšu pārskatu, lai nodrošinātu atbilstību likumam. Šie pārskati tiek sākotnēji pārskatīti, lai nodrošinātu, ka visas sadaļas ir aizpildītas un pamatotas ar pievienotajiem dokumentiem. Vēlēšanu amatpersonas arī aplūko ziedojumus katrai kampaņai, izmantojot esošos finanšu ierobežojumus. Ziedotāju saraksti, kas pievienoti kampaņas finansējuma pārskatiem, tiek pārbaudīti attiecībā uz nelikumīgām iemaksām no ārvalstu avotiem, kā arī arodbiedrībām un korporācijām bez reģistrētām PAC.