Kas ir Kanādas valdības sistēma?

Kanādas valdība aizņemas gan no Lielbritānijas, gan Amerikas valdības modeļiem, lai izveidotu neparastu sistēmu savas valsts priekšgalā. Tāpat kā Amerika, tā izmanto pārbaužu un līdzsvara sistēmu starp izpildvaru un likumdošanas varu, tomēr tās izpildvaru vada Lielbritānijas monarhs, pašlaik karaliene Elizabete II. Ietverot gan demokrātiskos, gan parlamentāros modeļus, Kanādas valdība patiešām ir unikāla tās iedzīvotāju vajadzībām.

Kanādas izpildvaras vadītājs ir Apvienotās Karalistes karalis vai karaliene, kam ir uzticētas pilnvaras pār likumdošanas un tiesu iestādēm. Vēsturiski šī pozīcija ir goda, nevis uzspiesta, lai gan, ja viņi nolemtu, monarhs varētu apliecināt ievērojamu varu pār Kanādu. Tā kā tās atrodas ģeogrāfiski diezgan tālu viena no otras, monarhs ieceļ Kanādas ģenerālgubernatoru, lai pārraudzītu izpildvaras. Lai gan izpildvara parasti pakļaujas parlamenta gribai un konstitūcijai, tā to dara saskaņā ar tradīcijām, nevis likumu.

Ģenerālgubernators ieceļ premjerministru, kurš ir Kanādas federālās valdības vadītājs. Premjerministru gandrīz vienmēr izraugās no tās partijas, kurai kopnamā ir vairākums, taču, ja nevienai partijai nav vairākuma, viņus parasti ieceļ no tās partijas, kurā ir visvairāk biedru. Lai gan premjerministru nevar atcelt no amata, Pārstāvju palāta var pieņemt neuzticības aktu valdībai, kas parasti novedīs pie premjerministra un viņa kabineta atkāpšanās.

Kanādas valdības likumdošanas nozare ir divpalātu, kas nozīmē, ka tai ir divas likumdošanas varas palātas. Iecelto palātu sauc par Senātu, un locekļus izvēlas ģenerālgubernators ar premjerministra ieteikumu. Likumdošanas valdības ievēlētā daļa tiek saukta par apakšpalātu, un tā tiek izvēlēta ar demokrātiskām vēlēšanu procedūrām ik pēc pieciem gadiem. Lai gan teorētiski abām atzariem ir aptuveni vienāda vara, apakšpalātai parasti ir vislielākā vara Kanādas valdībā un tā iesniedz parlamentam ievērojami vairāk likumprojektu.

Kanādas federālā tiesu sistēma pārrauga visas krimināltiesības, kā arī uztur ģenerālgubernatora ieceltu Augstāko tiesu. Civiltiesības tiek uzraudzītas, izmantojot Lielbritānijas parasto tiesību principus, izņemot Kvebeku, kur tiek ievērots Francijas kodekss. Augstākā tiesa sastāv no deviņiem tiesnešiem, un tā tiek izmantota kā “pēdējā instancē” tiesu sistēma, kad zemākas instances tiesas nevar pienācīgi pabeigt lietu.

Kanādas valdības konstitūcija tika izveidota 1867. gadā kā Lielbritānijas parlamenta akts. 1982. gadā konstitūcija tika grozīta, lai piešķirtu Kanādai politisko neatkarību no Lielbritānijas, lai gan monarhs joprojām saglabā izpildvaras. Turklāt 1982. gada grozījums ietvēra pilsoņu politisko tiesību un brīvību izklāstu, līdzīgi kā desmitdaļīgais tiesību akts, kas aizsāk Amerikas konstitūciju.