Kas ir kapucīnu mūki?

Kapucīnu mūki ir mūku ordenis, kas sākotnēji tika uzskatīts par franciskāņu apakškopu. Mūsdienās kapucīni tiek atzīti par savu atšķirīgo ordeni, kura misija un dzīvesveids atšķiras no franciskāņu misijas. Kapucīnu klosteri ir atrodami vairākos pasaules reģionos, lai gan kapucīnu mūku skaits sarūk, tāpat kā daudzu citu klosteru ordeņu locekļu skaits. Starp citu, kapucīnu mūķenes ir pazīstamas kā kapucīnas.

Kapucīnu mūku pirmsākumi meklējami 1500. gados, kad vairāki franciskāņu ordeņa locekļi uzskatīja, ka franciskāņi ir novirzījušies no savas sākotnējās misijas. Viņi izveidoja atvasi, kas koncentrējās uz ļoti askētisku klostera dzīvi, kas, viņuprāt, vairāk atbilst sākotnējam nodomam kļūt par mūku. Sākotnēji kapucīnu mūki tika vajāti, bet galu galā viņiem ļāva izveidot savu ordeni un hartu.

Šie mūki ir nosaukti to raksturīgo smailo kapuču dēļ; cappuccino itāļu valodā nozīmē “smails pārsegs”. Kapucīnu mūki tic dzīvot pēc iespējas vienkāršāk. Ne mūkiem, ne klosterim nav atļauts piederēt īpašums, un tiek sagaidīts, ka mūki ubago un paļaujas uz labdarību, lai apmierinātu visas savas vajadzības, nekad neglabājot pārtiku vairāk par dažām dienām. Kapucīnu mūki lielu uzmanību pievērš misionāru un sludināšanas dienestam, ceļojot izplatot Dieva vārdu.

Viens no ievērojamākajiem kapucīnu zīmju sasniegumiem ir Santa Maria della Concezione, kapucīnu baznīca Romā. Baznīcu rotā vairāk nekā 4,000 kapucīnu mūku kauli, kas izkārtoti greznos rakstos, kas klāj sienas. Arī vairāki skeleti ir saglabāti neskarti un tērpti, un tie atrodami vairākās nišās ap baznīcu. Baznīcas apmeklētājus bieži pārsteidz sarežģītā dizaina raksturs, kā arī baznīcas nedaudz drausmīgā sajūta.

Lai gan doma izrotāt baznīcu ar kauliem varētu šķist nedaudz dīvaina, šī prakse patiesībā ir novērota arī citviet pasaulē. Vairākas Eiropas baznīcas ir ļoti rotātas ar mirušu reliģisko amatpersonu un kopienas locekļu kauliem, atspoguļojot attieksmi pret nāves būtību laikā, kad tika uzstādīti šausmīgi rotājumi. Kapucīniem šīs vietas apmeklējums ir iespēja pārdomāt savu atlikušo laiku uz Zemes un iespēja apņemties veikt turpmākus labus darbus pirms nāves.