Kas ir karma?

Pats vārds karma nāk no sanskrita valodas un bieži tiek tulkots kā gribas akts, efekts, liktenis vai darbība. Ir svarīgi saprast, ka tā ir pati darbība, nevis šīs darbības labie vai sliktie rezultāti. Dažas austrumu reliģijas šīs neizbēgamās reakcijas sauc par vipaku. Karma un vipaka tiek uzskatīti par kosmiskā cēloņa un seku likuma pamatu, lai gan daudzi rietumnieki šo vārdu lieto, lai norādītu uz cēloņsakarību.

Karmas jēdziens ir galvenais gan budismā, gan hinduismā, jo abas reliģijas tic reinkarnācijai kā garīgās atjaunošanas līdzeklim. Tīrākā nozīmē karma ir jebkura darbība, ko apzināti veic cilvēks, kurš saprot šīs darbības labestību vai ļaunumu. Būtībā tas ir akmens, kas nākotnē izraisa viļņošanos dvēseles dzīvības plūsmā. Šīs darbības augļus var redzēt uzreiz, vai arī tiem var būt nepieciešami vairāki reinkarnācijas cikli, lai tie izpaustos.

Ideja, ka karmas sekas var netikt pieredzētas pašreizējā dzīves laikā, ir viens pamudinājums ticīgajiem rūpīgi apsvērt katru savu darbību. Sliktas karmas uzkrāšanās vairāku mūžu garumā var likt cilvēkam visu mūžu piedzīvot postu un upurus. Dažās austrumu ticības struktūrās tas var ietekmēt reinkarnētās dvēseles reālo formu. Tie, kam ir labas karmas pārpilnība, var atgriezties kā augstākas dzīvības formas, savukārt tie, kas uzkrājuši sliktu, var kļūt par zemākas formas radībām.

Rietumu izpratnē daudzi cilvēki to uzskata par kosmisku versiju vārdiem “kas iet apkārt, tas nāk apkārt” vai “tu pļausi to, ko sēsi”. Savā ziņā karma patiešām attiecas uz cēloņsakarības ideju jeb darbības un reakcijas principu. Ja kāds izvēlas veikt, piemēram, noziedzīgu darbību, viņam jāapzinās, ka par savu rīcību būs jāmaksā kosmiska cena. Līdz ar to, ja kāds izvēlas veikt labdarības aktu, universālās karmas jēdziens nosaka, ka viņa pašaizliedzīgā darbība galu galā tiks atalgota.

Karma ne vienmēr tiek pieredzēta atklātā veidā. Nevar vienkārši veikt labu darbību, cerot uzreiz saņemt karmisko atmaksu. Tāpat kā Rietumu ticībā par Dieva labvēlību pret cilvēci, arī karma darbojas noslēpumainos veidos. Labu darbu veikšana mūža garumā bieži vien rada gandarījuma sajūtu vecumdienās, kas būtībā ir šīs pārliecības vēstījums.