Kas ir Bhakti?

Bhakti ir hinduisma reliģijas jēdziens. Burtiski tulkojot no sanskrita uz angļu valodu, tas nozīmē “dalīties” vai “piedalīties”. Tomēr šis vārds plašāk tiek saprasts kā dievbijība. Bhakti ir uzsvars uz personīgām, emocionālām attiecībām ar dievību.
Vēsturiski bhakti idejas var izsekot hinduisma reformācijas periodā, aptuveni 500.–200. gadus p.m.ē. Pirms šī laika hinduismu iezīmēja Vēdu rituāli, kas koncentrējās uz tādām pasaulīgām lietām kā dēli, zelts un lietus. Reformācijas periodā šāda veida rituāli tika kritizēti. Hinduisti sāka meklēt atbildes, izmantojot internalizētus rituālus, piemēram, jogu un askētismu. Caur jogu un askētismu cilvēks pārvēršas rituālā, izmantojot ķermeni kā instrumentu.

Nākamais periods, aptuveni no 200. g. p.m.ē. līdz 1100. gadam p.m.ē., ir pazīstams kā klasiskais hinduisms. Šis ir periods, kurā izkristalizējās ideja par bhakti. Iespējams, vissvarīgākais un plašāk zināmais ideju avots par šo koncepciju ir Bhagavadgīta, daļa no Mahābhāratas teksta, kas radās klasiskā hinduisma periodā. Gita, kā tas ir pazīstams, izklāsta idejas, izmantojot stāstu par attiecībām starp karotāju Ardžunu un dievu Krišnu. Gita nepārprotami novirza uzsvaru no Vēdu rituāla un nosauc bhakti kā pareizo veidu, kā godināt dievus. Tas ir Gitas galvenais vēstījums.

Diskusija par šo jēdzienu noteikti ietver bhakti jogas, gjānas jogas un karmas jogas pieminēšanu. Šie trīs jogas veidi ir Gitas mācības. Tradicionāli jogas mērķis ir apzināties, ka ātmans ir vienāds ar Brahmanu. Ātmans ir es, un Brahmans ir abstrakts jēdziens, kas attiecas uz universāluma principu. Brahmans padara visu pārējo iespējamu un zināmu, un tomēr ir bezvārda un bezveidīgs.

Džņana joga ir mentālā joga, un tās mērķis ir apzināties individualitātes un kopuma līdzvērtību, atdalot prātu ar īslaicīgo un saistot to ar pastāvīgo Brahmanu. Karma jogas mērķis ir arī saprast, ka ātmans ir vienāds ar Brahmanu, un tas tiek īstenots, pārtraucot pieķeršanos un karmas radīšanas pārtraukšanu ar gribu vai gribu. Un otrādi, bhakti joga nemēģina saistīt ātmanu ar Brahmanu, bet gan saistīt ātmanu ar dievu, saistīt sevi ar dievību ar bhakti.

Džjana joga un karma joga prasa stingru ķermeņa un prāta disciplīnu, divas lietas, kuras ir grūti kontrolēt. Gitā paustā ideja ir tāda, ka bhakti, emocionālās nodošanās joga, ir vienkārša, jo to ir viegli mīlēt. Gita māca, ka no visiem disciplīnas veidiem augstākā forma ir ziedošanās disciplīna. Bhakti joga dievu godāšanai pievieno cilvēciskuma elementu, jo tā personalizē disciplīnu caur emocijām.

Gitā bhakti ir universāls veids, kā izprast Krišnu un piedalīties ceļā uz atbrīvošanos. Tas ir universāls, jo, lai gan ne visi var būt karmiski vai garīgi perfekti, ikviens var mīlēt. Lai gan jēdziens sākas ar emocijām, tas galu galā ir kaut kas tāds, ko cilvēks izdara ar visu savu ķermeni, apvienojot emocijas un pudža vai fizisku pielūgsmi. Tādējādi gjāna joga un karma joga ir iekļautas bhakti jogā, jo, kad cilvēks velta savu sirdi, ķermenis un prāts tam sekos.
Tātad, kā mīlēt dievu? Bhakti ideja nes sevī zināmu pretrunu tādā nozīmē, ka tā apšauba, vai dievi ir nenovēršami vai izcili. Kā cilvēkam ir iespējamas personiskas attiecības ar dievišķo? Kā cilvēka emocijas var tuvināt pārpasaulīgo? Šie jautājumi atklāj svarīgu koncepciju par bhakti teoriju un praksi. Šis ir jēdziens káma vs. prema.

Gan káma, gan prema ir mīlestības idejas, taču tās ir ļoti atšķirīgas. Kāma ir pasaulīga mīlestība, kas metaforiski saistīta ar laulību, vairošanos un sociālo kārtību. Tādējādi tas nozīmē pieķeršanos mīļotajam un piederības sajūtu. Káma mērķis ir pašapmierinātība, ir līgumisks un stabils, bet var tikt zaudēts, ja cerības netiek izpildītas. Kāma ir sabiedriski noderīga mīlestība, ko parasti saprot kā vīrieša un viņa sievas kopīgo mīlestību.
Prema savukārt ir dievišķa, pašaizliedzīga mīlestība. Kāma ir metaforiski saistīta ar nelikumīgām mīlas attiecībām, un tai nav cita mērķa kā tikai bauda. Prema cenšas tikai kalpot mīļotajam un atteiksies no pašapmierinātības, lai to darītu. Prema ir upurējoša, nenoteikta, neierobežota, un tai nav nekādu cerību. Prema ir mīlestība, kas dalīta starp dievību un bhaktu caur bhakti, kuras vispazīstamākais piemērs ir romāns starp dievu Krišnu un viņa cilvēku mīļāko Rhadu.

Lai gan bhakti visbiežāk asociējas ar nodošanos Krišnam, arī citi dievi var būt bhakti.