Kas ir Lielā Atmoda?

Lielā atmoda bija kristiešu reliģiskā atmoda Amerikā. Faktiski bija vairāki atšķirīgi paaugstinātas reliģiskās aktivitātes periodi, taču šis termins bieži attiecas uz periodu 1730. un 1740. gados, kas pazīstams arī kā Pirmā Lielā atmoda. Šo periodu raksturo palielināts draudzes skaits, dedzīgi mācītāju sprediķi, sabiedriskais aktīvisms un jaunas reliģiskās konfesijas.

Pats termins attiecas uz snauduļošanu reliģiskā dievbijībā; to izmantoja tie, kas atbalstīja reliģiskās aktivitātes atdzimšanu. Angļu fiziķa un matemātiķa Īzaka Ņūtona 1687. gada publikācijā Principia tika piedāvāti plaši pieņemti argumenti par mehānisko Visumu, kas ievēro dabas likumus. Daudzi nākamajā apgaismības laikmetā apstrīdēja reliģiskos apgalvojumus un aizstāvēja cilvēciskās vērtības, kas vairāk atbilst klasisko laiku vērtībām, nevis tām, kas saistītas ar spēcīgas kristīgās ietekmes periodiem.

Tiek uzskatīts, ka pirmo lielo atmodu Amerikas Savienotajās Valstīs izraisīja divas vadošās personas. Lai gan atmodas bija daļa no plašākas reliģiskās kustības, kas bija spēcīga Anglijā, Skotijā un Vācijā, Amerikā sludinātāju dedzīgām runām uzreiz sekoja pastiprināta reliģiskā aktivitāte. Ir zināms, ka Džonatans Edvards savā pazīstamākajā sprediķī “Grēcinieki dusmīga Dieva rokās” ir izraisījis spilgtus elles tēlus. Džordžs Vaitfīlds, sākotnēji angļu sludinātājs, sāka piesaistīt lielu auditoriju Amerikā pēc 1739. gada. Edvardsa un Vaitfīlda runas stils uzsvēra emocionālu saikni ar ikdienas kristiešiem, nevis racionālus teoloģiskus argumentus, un to atdarināja gan daudzi sludinātāji, gan kristieši.

Otrā Lielā atmoda ilga no 1790. gadiem līdz brīdim, kad 1860. gadā sākās Amerikas pilsoņu karš. Līdzīgi kā pirmajā periodā, sludināšanas aktivitātes pieauga. Šajā laikā attīstījās arī vairākas politiskās kustības, tostarp verdzības atcelšana, sieviešu vienlīdzīgas tiesības, cietumu reforma un alkohola atturība. Tas sakrita arī ar vairāku jaunu protestantu konfesiju rašanos, piemēram, mormonu, baptistu un šeikeru.

Daži vēsturnieki atzīst Trešo Lielo Atmodu. Amerikas pilsoņu karš izjauca daudzas reliģiskās aktivitātes ASV ziemeļos, taču tiek uzskatīts, ka tas ir veicinājis atmodu dienvidos. Pēc kara pieauga sociālā aktivitāte, tostarp kampaņas par labākiem darba apstākļiem un alkohola, pornogrāfijas un prostitūcijas aizliegšanu. Šajā laika posmā ļoti aktīvs bija gan iekšzemes, gan starptautiskais misionāru darbs. Tāpat kā otrā kustība, tajā tika izveidotas arī jaunas kristīgās konfesijas.