Kas ir Mahajānas budisms?

Mahajanas budisms ir viena no divām galvenajām budisma mācību skolām. Tā izcelsme ir Indijā un par savu ideālu uzskata bodhičitas līdzjūtību un apgaismību. Mahajanas budisti uzskata Budu kā dievišķas būtnes izpausmi, nevis izcili apgaismotu cilvēku. Tas radās Dienvidindijā mūsu ēras pirmajā gadsimtā un ietver tīro zemi, tibetiešu un dzenbudismu. Tā ir visplašāk praktizētā budisma skola, un tai ir simtiem miljonu sekotāju visā pasaulē.

Šis budisma veids ietver vairākas Mahajanas sutras (budistu diskursi vai svētie raksti). Tiek uzskatīts, ka šīs sūtras atspoguļo sākotnējās Budas mācības, bet, visticamāk, tās ir no gadsimtiem pēc viņa laika. Mahajanas sutru pretrunīgo elementu dēļ budistu skolas mācības ir apspriestas un rūpīgi pārbaudītas gadsimtiem ilgi. Dažas sūtras ietver spēju redzēt realitāti tādu, kāda tā patiesībā ir, un augsta apziņas līmeņa sasniegšanu, izmantojot meditāciju.

Mahajānas budismā ir bezgalīgs skaits Budu, turpretim citām formām ir tikai Gautama Buda. Tas balstās uz bodhičitas praksi. Tā ir būtiska prakse šajā budisma formā un atšķiras no citiem. Bodhičitta ir tiekšanās pēc apgaismības un līdzjūtības. Tas tiek iegūts, veltot sevi citiem, un ir paredzēts, ka tas nesīs patiesu laimi.

Bodhičitas praktizētāji tiecas uz pilnīgu apgaismību un līdz ar to arī uz budas stāvokli. Persona, kas praktizē, apņemas palīdzēt citiem sasniegt nirvānu. Nirvāna tiek sasniegta, kad tiek izbēgts no samsāras, dzīves cikliskās eksistences budismā. Praktizējošs Bodhisattavs izvairās no nirvānas, lai paliktu samsarā un palīdzētu citiem sasniegt nirvānu. Šī darbība ir nesavtīga rīcība, lai panāktu katras dvēseles iespējamo un neizbēgamo atbrīvošanos pretstatā individuālajai atbrīvošanai, kas ir svarīga citiem budisma veidiem. Šis budisms uzsver izpratni un gudrību.

Mahajānas budisms arī uzsver visu lietu tukšumu jeb sunyatu. Šī mācība nosaka, ka visa pieredze un domas ir atkarīgas no saprāta un tāpēc ir interpretējošas. Tādējādi saskaņā ar šāda veida budismu nekas neeksistē ārpus prāta absolūtā izteiksmē. Tomēr relatīvā izteiksmē tie ir reāli.

Mahajāna māca, galvenais, ka visas dzīvās būtnes var kļūt par Budām. Šis budisms māca, ka visās lietās ir Budas sēkla, un caur bodhičitu var tiekties uz Budas stāvokli. Mahajānas budisms apgalvo, ka jebkura dzīva būtne, kas ir iestrēgusi samsāras dzīves ciklā, var sasniegt bodhičitu un palīdzēt visām dvēselēm sasniegt nirvānu.
Agrīnā Mahajānas budismu mudināja indiešu filozofs Nagardžuna. Septītajā gadsimtā tas kļuva par dominējošo budisma formu visā Austrumāzijā. Mahajanas budismu vada mūki, lai gan klostera dzīve ir mazāk ierobežojoša nekā citos budisma veidos. Skola seko daudziem svarīgiem citu budisma skolu tekstiem un sutrām. Tas arī izriet no daudziem svarīgiem un jaunākiem, kas, visticamāk, nav atvasināti no Gautamas Budas. Lai gan tas ir mazāk konservatīvs nekā sākotnējās budisma formas, kas radītas aptuveni piektajā gadsimtā pirms mūsu ēras, tas tiek praktizēts plašāk nekā Teravādas budisms.