Kas ir masas daļa?

Masas daļa ir masas attiecība, ko viena molekulas, maisījuma vai reakcijas daļa veido visu tās daļu kopējo masu. Molekulas ir atomu grupas, maisījumi ir molekulu grupas, un reakcijas pārkārto atomus jaunās molekulās. Visiem atomiem un molekulām ir noteikta masa, un, tos apvienojot, bieži vien ir noderīgi zināt dotā atoma vai molekulas masas daļu maisījumā vai reakcijā. Ir vairāki veidi, kā atrast masas daļu, taču lielākajai daļai ir nepieciešama periodiska elementu tabula un matemātikas pamatprasmes.

Visos masas daļu piemēros tiek izmantots frakciju aprēķins. Ar daļām ir svarīgi domāt par veseluma daļām, un jebkuras sastāvdaļas masas daļa ir tā visas masas daļa, ko veido konkrēta sastāvdaļa. Tādējādi atsevišķa komponenta masa tiek dalīta ar kopējo masu molekulā vai maisījumā, lai aprēķinātu šīs sastāvdaļas daļu, kas apzīmēta ar Xf. Ūdenī ir trīs atomi: divi ūdeņraža atomi un viens skābekļa atoms. Izmantojot elementu periodisko tabulu, lai atrastu ūdeņraža un skābekļa atomu skaitu, var aprēķināt katru masas daļu, un visām kopā saskaitītajām daļām vienmēr jābūt vienādām ar 1.

Molekulas var apvienot tādā maisījumā kā skābe un ūdens. Tas noved pie līdzīga aprēķina, kas katra atoma vietā dod katras molekulas masas daļu. Ūdens ir parasts skābes šķīdinātājs, kura masa ir 18 atomu masas vienības (amu). Ūdeņraža hlorīds ir aptuveni 36 amu, un to bieži pievieno ūdenim, lai iegūtu sālsskābi. Ja maisījumam pievieno vienu no katras molekulas vai veido maisījumu viens pret vienu, katras frakcijas daļa nav ½, jo ūdeņraža hlorīds sver divas reizes vairāk nekā ūdens uz vienu molekulu.

To pašu piemēru var izmantot, lai parādītu atomu frakciju, nevis molekulāro daļu. Lai aprēķinātu noteiktu atomu masas daudzumu kopējā masā, vispirms ir jāsaskaita visi tie paši atomi un jāizveido diagramma. Ūdeņraža hlorīdā katram skābekļa un hlora atomam ir trīs ūdeņraža atomi. Aprēķinot ūdeņraža masas daļu, tā kļūst trīsreiz lielāka par atomskaitli, kas dalīta ar kopējo masu, kas ir aptuveni 54 amu. Šajā piemērā ūdeņradis veido 0.056 no kopējās masas, jo trīs reizes 1 amu dalīts ar 54 amu ir vienāds ar 0.056.