Kas ir ūdeņraža saite?

Ūdeņraža saite ir salīdzinoši vāja saite, ko ūdeņraža atomi veido ar elektronnegatīviem slāpekļa, skābekļa vai fluora atomiem. Ūdeņraža saites ir vājākas nekā jonu, kovalentās un metāliskās saites, taču tās joprojām ir nedaudz spēcīgas ar enerģiju, kas parasti ir no 5 līdz 30 kJ/mol. Turpretim vāju kovalento saišu enerģija ir aptuveni 155 kJ/mol. Ūdeņraža saite var būt starpmolekulāra (starp molekulām) vai intramolekulāra (starp dažādām molekulas daļām). Šāda veida saite var rasties gan organiskās molekulās, piemēram, DNS, gan neorganiskās molekulās, piemēram, ūdenī. Ūdeņraža saite daļēji ir atbildīga par proteīnu sarežģīto sekundāro un terciāro struktūru.

Visizplatītākais un vienkāršākais ūdeņraža saites piemērs ir ūdenī, kur katra ūdens molekula ir saistīta ar četrām blakus esošām ūdens molekulām, izmantojot ūdeņraža saiti. Skābekļa atomam katrā ūdens molekulā ir divi vientuļi elektroni, kurus nekavējoties saista ūdeņraža atomi citās ūdens molekulās. Turklāt divi ūdeņraža atomi, kas pievienoti katrai skābekļa saitei, savienojas ar skābekļa molekulām blakus esošajās ūdens molekulās. Šī starpmolekulārā saite ir atbildīga par salīdzinoši augstu ūdens viršanas temperatūru. Ūdenim ir ārkārtīgi augsta viršanas temperatūra salīdzinājumā ar materiāliem, kas sastāv no līdzīga izmēra molekulām. Ja šīs saites nepastāvētu, ūdens vārītos temperatūrā, kas līdzīga oglekļa dioksīdam (kas vārās -78 °C vai -108.4 °F), un dzīve, kā mēs zinām, nebūtu iespējama.

Ūdeņraža saite sastāv no ūdeņraža saites akceptora, mērķa atoma un ūdeņraža saites donora, paša ūdeņraža atoma. Dažreiz tādās molekulās kā hloroforms (CHCl3) ogleklis var iesaistīties ūdeņraža saitēs, īpaši, ja to ieskauj elektronnegatīvi atomi, piemēram, hlors. Ūdeņraža saite ir neparasta un bieži tiek saukta par elektrostatisko dipola-dipola mijiedarbību (vāja starpmolekulārā mijiedarbība), kas to apvieno ar pārejošākām saitēm, ko izraisa īslaicīgas elektriskā lādiņa kvantu svārstības, taču tai ir arī daudzas daudz spēcīgāku kovalento saišu īpašības. kur elektronu mākoņi faktiski pārklājas tieši. Šie raksturlielumi ietver virzienu, izturību, ražošanas starpatomu attālumus, kas ir īsāki nekā tie, kas raksturīgi īslaicīgai van der Vāla mijiedarbībai, un ierobežotu mijiedarbības partneru skaitu, kas ir spēcīgāku saišu diagnostika.

Ūdeņraža saišu garums mainās atkarībā no saites stiprības, temperatūras un spiediena. Saites stiprība ir atkarīga arī no vairākiem faktoriem, tostarp temperatūras, saites leņķa, spiediena un vides. Ūdenī tipiskais ūdeņraža saites garums ir 1.97 Å (197 pm).