Kas ir Mezopotāmija?

Mezopotāmija bija sens reģions, kas galvenokārt pastāvēja tagadējās Irākas teritorijā, un tas ir atzīts par savu lomu pirmo lasītprasmes sabiedrību attīstībā. Lai gan tās robežas bija brīvi noteiktas, tās centrālais apgabals atradās starp Tigras un Eifratas upēm, un ārējās robežas stiepjas uz reģioniem, kas tagad pazīstami kā Sīrija un Turcija.
Šis reģions uzplauka no 4. tūkstošgades beigām pirms mūsu ēras līdz 323. gadam pirms mūsu ēras, kad Aleksandrs Lielais iekaroja reģionu grieķu labā. Mezopotāmijas ilgās pastāvēšanas laikā tā liecināja par daudzām civilizācijas pārmaiņām un radīja tādas lielas pilsētas kā Ūra un Babilonija. Reģiona senās tautas bija akadieši, asīrieši, babilonieši un armēņi. Nav brīnums, ka šīs teritorijas ģeogrāfija ir pazīstama arī kā Civilizācijas šūpulis.

Mezopotāmieši ticēja dievu panteonam un kā pielūgsmes vietas uzcēla lielas piramīdām līdzīgas struktūras, ko sauca par zikurātiem. Viņiem patika mūzika un dejas, un viņi bieži tiek attēloti spēlējam stīgu koka instrumentu, ko sauc par ūdu. Cīņa un bokss bija populāri sporta veidi seno cilvēku vidū, ko parasti attēloja viņu mākslā.

Pirmās liecības par rakstīšanu nāk no Mezopotāmijas, kur krustveida piktogrammu ierakstīšanai izmantoja māla plāksnītes ar irbuli. Reģiona māla plāksnes sniedz neparastu gaismu šo sarežģīto sabiedrību ikdienas notikumiem, filozofijām un reliģiskajām tieksmēm. Tie atklāj parādus, zemes līgumus, laulības, dzeju un eposus, piemēram, senāko zināmo literatūras darbu – Gilgameša eposu. Daudzas Gilgameša eposā ietvertās tēmas, tostarp stāsts par Lielajiem plūdiem, pārsteidz pazīstamas no dažādām svētajām grāmatām, kas rakstītas pēc šo seno civilizāciju fona.

Mūsdienu zinātniekiem par laimi, kāds vīrietis vārdā Ašurbanipals, kurš valdīja Asīrijā 6. gadsimtā pirms mūsu ēras, nolēma uzbūvēt ķīļraksta plāksnīšu bibliotēku, kurā tās izvietotas Ninives pilsētā. Tajā laikā bibliotēkas atradās tempļos, tāpēc Ašurbanipals nosūtīja rakstu mācītājus uz Babilonijas tempļiem, lai viņi savāktu planšetes, uzdodot viņiem kopēt tās, kuras viņi nevarēja sagādāt. Lai gan liela daļa bibliotēkas tika zaudēta, daudzas paliekas ir izdzīvojušas.

Papildus rakstīšanai un literatūrai daži ievērojami mezopotāmiešu sasniegumi ir audumu vai tekstilizstrādājumu aušana, metālapstrāde un apūdeņošana. Šis reģions bija arī pašreizējās laika uzskaites un karšu veidošanas formas avots, izmantojot seksagesimālu vai bāzes 60 sistēmu. 24 stundu diennakts un 360 grādu aplis nāk no šīs kultūras. Senie cilvēki varēja arī lasīt debesis un zvaigznes, precīzi noteikt saulgriežus un paredzēt aptumsumus.

Senajā Mezopotāmijā runāja šumeru valoda, ko vēlāk aizstāja akadiešu valoda un visbeidzot aramiešu valoda. Tā kā jaunākas valodas aizstāja vecās valodas, vecās valodas turpināja lietot akadēmiskajās aprindās un oficiālā darbā. Galu galā sakņu valodas tika izmantotas tikai tempļos, kur tās izdzīvos dažus gadsimtus ilgāk.