Kas ir Misandry?

Dziļi ievirzīts naids pret pasauli kopumā vai konkrēti pret pretējo dzimumu ir bijis daudzu literāro, politisko un sociālo kustību dzinējspēks tūkstošiem gadu. Naids pret visu cilvēci ir pazīstams kā mizantropija, savukārt naids vai necieņa pret sievietēm kā dzimuma grupu tiek uzskatīta par naidīgumu. Ja nicinājuma vai naida objekts ir vīrieši kā dzimumu grupa, šis termins ir nepareizs. Literārās un sociālās neprātības piemērus var izsekot vismaz senajos grieķu laikos, un vairākas ievērojamas sievietes dramaturģes savos darbos izmantoja naidu pret vīriešiem. Šī nekārtības tēma turpinās līdz mūsdienām mākslā, literatūrā un politikā. Piemēram, 1970. gadu feministu kustību vismaz daļēji veicināja kopienas nicinājums pret sabiedrību, kurā dominē vīrieši.

Grūtības ar ilgstošu misandry ir tādas pašas kā ilgstošas ​​misogēnijas vai mizantropijas gadījumā. Lai gan katru dzimumu var droši apsūdzēt par necieņu vai necieņu reizēm, negatīvie parasti neatsver pozitīvo. Pilnīgs un absolūts naids vai nicinājums pret pretējo dzimumu, neatkarīgi no tā, vai tas izpaužas kā misogīnija vai misandrija, parasti tiek uzskatīts par iracionālu vai polarizējošu stāvokli. Lai gan 1970. gadu feministiskā kustība patiešām sasniedza daudzus savus dzimumu līdztiesības mērķus, kritiķi tiecās koncentrēties uz dažu tās organizatoru un aizstāvju acīmredzamajām nedarbām. Šķiet, ka daļa kustības vadošās literatūras popularizēja pret vīriešiem vērstu programmu, uzliekot lielu daļu vainas par sabiedrības problēmām šovinistiskajiem, sievietes nīstošajiem vīriešiem, kuri tajā dominēja. Ieņemot tik stingru pret vīriešiem vērstu nostāju, dažas feministu kustības līderes riskēja tikt apsūdzētas par apgrieztu fanātismu vai seksuālu diskrimināciju.

Gan sieviešu naidīgums, gan nepareizība liecina par dziļu neuzticību vai aizspriedumiem pret pretējo dzimumu. Dažkārt cilvēka slikto naidīgumu vai naidīgumu var izsekot agrā bērnības pieredzē vai seksuālajās traumās. Piemēram, sievietei, kura uzauga mājsaimniecībā, kurā dominē vīrieši, ar vardarbīgu tēvu un pasīvu māti, laika gaitā var rasties ļoti negatīvs iespaids par vīriešiem. Šo nedarbu veidu varētu pastiprināt ļaunprātīgas attiecības vai nodarbinātība kontrolējoša vīrieša priekšnieka vadībā. Misandrists bieži vien attīsta iracionālu naidu vai aizspriedumus pret visiem vīriešiem šīs nomācošās dzīves pieredzes dēļ vardarbīgu vai kontrolējošu vīriešu rokās.

Ir daži, kas iesaka noteiktām sievietēm izpētīt viendzimuma attiecības nevis dabiskas tieksmes, bet gan nepareizības sajūtas dēļ. Dažas sievietes, iespējams, sākotnēji sevi ir identificējušas kā heteroseksuālas, taču piedzīvo tik šausmīgu vardarbību no vīriešu partneru puses, ka viņās vispār rodas naida sajūta pret vīriešiem. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ne visus dzimumu līdztiesības aizstāvjus motivē šāda nekārtība. Tāpat kā vīriešu mizogīniju vai vispārēju mizantropiju, īstu misantropiju ir ļoti grūti saglabāt visas dzīves laikā.