Kas ir monotonitāte?

Digitālā-analogā pārveidotāja (DAC vai D-to-A) shēmas ir ierīces, kas pārvērš digitālo kodu analogajā signālā. Pārveidošanu var veikt citā veidā, izmantojot analogo-digitālo pārveidotāju (ADC). Abās ierīcēs divas no galvenajām specifikācijām ir linearitāte un monotonitāte. Tehnoloģiskie ierobežojumi neļauj DAC un ADC būt ideāliem. Montoniskums ir viens no rādītājiem, kas palīdz aprakstīt, cik labi tie darbojas. Kopumā nemonotonisks DAC nav vērtīgs.

Termins monotonitāte nāk no matemātikas jomas. Dažas matemātiskās funkcijas, ko sauc par monotoniskām matemātiskām funkcijām, saglabā to pašu secību starp x un y, no vienas puses, vai konsekventi maina secību, no otras puses. Rezultātā ir divas iespējas: vai nu x un y abi palielinās vai paliek nemainīgi, vai x un y abi samazinās vai paliek nemainīgi.

Elektronikā monotons DAC ir tāds, kurā analogā izeja seko digitālās ieejas virzienam neatkarīgi no tā, kā mainās digitālā ieeja. Citiem vārdiem sakot, analogā izeja pastāvīgi palielinās, palielinoties ieejai, un samazinās, kad ieeja samazinās. Ja analogā izeja jebkurā brīdī nesekotu digitālās ieejas virzienam — samazinātos, kad tā palielinās, vai palielinātos, kad tā samazinās, tad DAC tiktu uzskatīts par nemonotonisku. Nav tādas lietas kā grādi, kad runa ir par monotonitāti.

Linearitāte — atsauce uz ideālu izvadi, kas izskatītos kā taisna līnija — ir saistīta ar monotonitāti. Ideālas izmaiņas vienam solim ir 1 LSB (least Significant Bit). Trūkstošais kods tiek apzīmēts ar -1LSB. Lai garantētu monotonu reakciju, diferenciālās nelinearitātes (DNL) kļūdai, kas ir starpības mērs starp ideālo izvadi un faktisko izvadi secīgām darbībām, tās precizitātes mēraukla, ir jābūt mazākai par 1 LSB. Tas ir, tas var būt līdz ±1 LSB, bet neieskaitot. Tomēr daži uzskata, ka tas ir paredzēts tikai garantijai, un ir iespējams, ka pārveidotājs ir monotons un tā DNL sasniedz maksimālo vai vairāk nekā 1 LSB.