Kas ir nobrāzuma tests?

Nodiluma tests ir tests, ko izmanto, lai izmērītu materiāla izturību pret nodilumu, kas rodas no slīdēšanas, piemēram, berzes, slīpēšanas vai skrāpēšanas pret citu materiālu. Nodiluma testu var saukt arī par nodiluma testu, kā nodilumizturības testu vai vienkārši kā pretestības testu. Nodiluma testēšana ir interesanta vairākās tehnikas jomās, tostarp civilajā un mašīnbūvē, uzticamības inženierijā, metalurģijā un ģeoloģijā. Šie testi ir svarīgi, lai nodrošinātu materiāla ilgmūžību konkrētā izstrādājumā vai pielietojumā un nodrošinātu, ka materiāls, kas erodējas nodiluma dēļ, nerada apdraudējumu videi vai drošībai ražošanas vai testa vidē vai produkta lietošanā.

Izstrādājot vai izvēloties piemērotu nobrāzuma testu konkrētajam lietojumam, parasti tiek ņemti vērā vairāki faktori. Tiek ņemta vērā saskares laukuma forma, kā arī abu virsmu sastāvs, kas saskaras viena ar otru. Var ņemt vērā arī slīdošā kontakta ātrumu starp abām virsmām, spēku, ar kādu tās iedarbojas viena uz otru, un saskares ilgumu starp tām. Izvēloties atbilstošu nodiluma testu, papildus pašiem materiāliem ir nozīme arī videi, kurā tie saskaras.

Atkarībā no šiem faktoriem nodiluma pārbaude var izpausties dažādos veidos. Piemēram, tekstilizstrādājumu nodilumizturību var pārbaudīt, berzējot audumu pret citu audumu noteiktu ciklu skaitu, lai modelētu noberšanos, kas var rasties bikšu pāra dzīves laikā. Testu, kurā paraugi tiek ievietoti tvertnē, kas tiek pagriezta noteiktu ciklu skaitu, var tikt izmantota, lai pārbaudītu kokogļu briketes virsmas nodilumu transportēšanas un apstrādes laikā. Izmantotie testa instrumenti būs atkarīgi no izvēlētā nodiluma testa, kā arī no pārbaudāmo priekšmetu izmēra un materiāla sastāva.

Nobrāzumu var izmērīt dažādos veidos atkarībā no izmantotā pretestības testa un no testā vēlamās informācijas. Piemēram, ja zaudētā materiāla daudzums rada bažas neatkarīgi no tā, vai materiāls neizdodas, noberšanos var izmērīt, izsakot materiāla masas vai tilpuma zuduma procentuālo daudzumu starp testa sākumu un beigām. Vēl viens mērs, ko dažkārt izmanto, ir nodiluma ciklu skaits, ko materiāls iztur pirms sabojāšanās. Tas būtu piemērotāk, ja primārā nozīme ir informācijai par to, cik ilgi materiāls vai izstrādājums saglabāsies pirms pilnīgas sabojāšanās.

Virsmas nodilumu var pārbaudīt ar plašu materiālu un izstrādājumu klāstu, tostarp virvēm, betonu, dzelzsrūdu, krāsu, keramikas flīzēm un apaviem. Lai gan var izstrādāt pielāgotus testus, standartizēti testi, kas izstrādāti noteiktai nozarei, materiālam vai produktam, bieži tiek izmantoti kā izmaksu samazināšanas pasākums vai lai veiktu precīzu testa paraugu salīdzināšanu. Vairākas tehniskās organizācijas uztur nodiluma pārbaudes standartus savām konkrētajām nozarēm.