Kas ir Patricide?

Patrīcija ir nelikumīga tēva nogalināšana, un noziegums ir slepkavība. To nedrīkst jaukt ar slepkavību, kas var būt nekrimināla vai izraisīt mazāku sodu, ja apsūdzētais tiek notiesāts. Pretējs noziegums daudzās jurisdikcijās ir matricīda, kas ir mātes nogalināšana. Lai pierādītu patricīdu, prokuroram jāpierāda patricīda pazīmes, kas ir ļaunprātība, cietušā nāve un fakts, ka cietušais bija apsūdzētā tēvs. Tiesā apsūdzētie bieži izmanto tādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus kā ārprāts un pašaizsardzība.

Tēva nogalināšana bez ļauna nodoma nav patricīds, bet gan slepkavība. Ļaunprātība patricīda gadījumā ir vēlme, lai apsūdzētais bez attaisnojuma izraisītu sava tēva nāvi. Tiek pierādīts, ka apsūdzētais nevērīgi nevērīgi izturējās pret sava tēva dzīvību un viņam bija ļauni motīvi, kuru rezultātā tika nogalināts apsūdzētā tēvs. Ļaunprātība bieži vien ir standarts, ko izmanto, lai pierādītu noziegumu, un apsūdzībai ir jāpierāda, ka apsūdzētais pirms slepkavības izdarīšanas ir apdomājies. Kad ļaunprātība ir pierādīta, apsūdzībai ir jāpierāda, ka notikusi nāve un ka nogalinātā persona bija apsūdzētā tēvs.

Ārprāts ir tiesiska aizsardzība, kas apsūdzētajiem ir pieejama dažās jurisdikcijās slepkavību gadījumos, un patrīcība nav izņēmums. Apsūdzētajam ir jāpierāda, ka viņš vai viņa bija garīgi slims pirms slepkavības un tās laikā, kas viņam liedza pieņemt pareizo spriedumu. Ja tiesa nolemj, ka apsūdzētais ir vājprātīgs, tā var nosūtīt atbildētāju ārstēties psihiatriskajā slimnīcā. Apsūdzētais bieži tiek atbrīvots tikai tad, kad garīgās veselības speciālisti var pierādīt, ka apsūdzētais nerada draudus sabiedrībai. Jurisdikcijas bieži nepiespriež apsūdzētajiem cietumsodu, ja viņi var sekmīgi aizstāvēt ārprātu.

Apsūdzētais, kas rīkojas pašaizsardzības nolūkos, bieži vien nav vainīgs patricīdā. Piemēram, ja nepilngadīgs bērns var pierādīt, ka viņa tēvs viņu nolaupījis un mēģinājis nogalināt ar ieroci, kā rezultātā bērns ieguvis ieroci un nogalinājis tēvu, tad lielākā daļa jurisdikciju to uzskatītu par attaisnojamu nogalināšanu. Bērns nebūtu vainīgs patricīdā, lai gan viņš nogalināja savu tēvu. Savukārt, ja bērns aizbēga un dienu vēlāk atgriezās, lai nogalinātu savu tēvu, tad pašaizsardzība vairs nav piemērojama. Iepriekšēju nodomu varētu viegli pierādīt, un bērns, visticamāk, tiktu notiesāts par tēva nogalināšanu.