Kas ir pilsoņu tiesību kustība?

Pilsoņu tiesību kustība var attiekties uz vairākiem notikumiem, politiskām akcijām, protestiem un kampaņām visā pasaulē, kas darbojās uz vienlīdzību noteiktu tautu starpā, bet visbiežāk tā attiecas uz pilsoņu tiesību kustību Amerikas Savienotajās Valstīs. Lielākā daļa notikumu, kas saistīti ar pilsoņu tiesību kustību, notika no 1950. gada līdz 1990. gadu sākumam, lai gan cīņa par vienlīdzīgām tiesībām ir turpinājusies gadu desmitiem. Šo gadu desmitu laikā afroamerikāņi cīnījās par vienlīdzīgām tiesībām, un šajos gados notika vairāki galvenie vadītāji un pasākumi, lai veicinātu un galu galā panāktu vienlīdzīgas tiesības, lai gan cīņas joprojām pastāv.

Tādi līderi kā Mārtiņš Luters Kings jaunākais bija pilsoņu tiesību kustības panākumu un virzības pamatā. Viņš strādāja, lai izbeigtu afroamerikāņu diskrimināciju Amerikas Savienotajās Valstīs, īpaši Dienvidos, kur rasisms bija dziļi iesakņojies. Pilsoņu tiesību kustības mērķis bija arī atļaut afroamerikāņiem vēlēšanu tiesības. Kinga metodes ietvēra mierīgus, nevardarbīgus protestus un ugunīgas runas, kuru mērķis bija pulcēt masas. Viņa ietekme bija izšķiroša kustības daļējiem panākumiem, lai gan viņš tika noslepkavots, pirms viņš pats varēja gūt lielāko daļu priekšrocību.

Lai gan kustība galvenokārt notika 20. gadsimta vidū un beigās, kustības saknes meklējamas pilsoņu karā un pat daudz agrāk. Verdzība Amerikas Savienotajās Valstīs bija izplatīta un pieņemta visā valsts vēsturē, un afroamerikāņiem tika piešķirtas maz tiesību vai tās nebija vispār. Pilsoņu kara laikā vergiem tika atļauts iesaistīties Savienības armijā, tādējādi nodrošinot viņiem brīvību no verdzības. Tas izraisīja lielu plaisu valstī, kas turpinājās vairāk nekā gadsimtu, un, lai gan vergiem tika piešķirta brīvība, viņiem joprojām nebija tādas pašas tiesības kā baltajiem amerikāņiem.

Vardarbība saasinājās līdz ar segregācijas izplatību, balto un melnādaino atdalīšanu sabiedrībā. Afroamerikāņiem nebija atļauts izmantot tās pašas vannas istabas, ūdens strūklakas vai pat sabiedriskā transporta posmus kā baltie. Noziegumi pret afroamerikāņiem īpaši saasinājās dienvidos, un desegregācija izraisīja tikai vēl vairāk aizkaitinošu vardarbību un retoriku. Pilsoņu tiesību kustība turpināja darboties, neskatoties uz vardarbību, un galu galā tika pieņemti tiesību akti, lai atceltu segregāciju un nodrošinātu afroamerikāņu vēlēšanu tiesības. Skolas, kas iepriekš tika uzskatītas par baltajām, tagad uzņem afroamerikāņu studentus. Diskriminācija darba vietā pamazām sāka izklīst, un tika ieviesta pretrunīga prakse, piemēram, pozitīva rīcība, lai nodrošinātu afroamerikāņiem vienlīdzīgas iespējas strādāt.