Kas ir proporcionālie dalītāji?

Proporcionālais dalītājs ir rīks, ko izmanto, lai pārnestu zīmējuma proporcijas no viena mēroga uz otru. Tas ir rokas priekšmets, kas pēc formas ir līdzīgs zīmēšanas kompasam, kas sastāv no divām tērauda kājām ar punktiem katrā galā. Kājas pagriežas centrā ap nelielu uzgriezni, kuru var pārvietot uz augšu un uz leju, lai mainītu katras puses mērogu. Proporcionālos sadalītājus plaši izmanto arhitekti, inženieri un mākslinieki, lai palielinātu vai samazinātu zīmējumu pēc mēroga.

Dažkārt ir nepieciešams pavairot zīmējumu lielākā vai mazākā mērogā nekā oriģināls. Proporcionālie sadalītāji nodrošina veidu, kā to izdarīt precīzi. Šīs ierīces var pārveidot rasējumus, pamatojoties uz koeficientiem no 1 līdz 1 līdz 1 līdz 10 — 10 reizes lielākiem vai mazākiem par oriģinālu.

Šajā procesā zīmējumi tiek pārveidoti rindu pa rindiņai. Pirmkārt, divi dalītāja punkti tiek novietoti abos līnijas galos tā, lai dalītājs aptvertu vēlamo līniju vai līnijas segmentu. Pēc tam pagrieziena punkts tiek noregulēts, pamatojoties uz virkni marķējumu gar sadalītāja kāju. Pamatojoties uz korekciju, punkti instrumenta pusē, kas vērsta uz augšu, attēlo papīra puses daļu vai daudzkārtni. Piemēram, ja dalītājs ir novietots uz līnijas un šarnīrs ir iestatīts uz 3, atstarpe starp punktiem sadalītāja pretējā galā būs tieši viena trešdaļa no līnijas garuma oriģinālajā zīmējumā.

Šī metode ļauj izstrādātājam vai māksliniekam izveidot precīzu oriģinālā zīmējuma mēroga kopiju. Mērogu pārnešanas iespēja ir noderīga daudzās jomās, tostarp mākslā, arhitektūrā un inženierzinātnēs. Proporcionālie sadalītāji ir precīzi, kabatas izmēra, un tiem nav nepieciešama īpaša elektronika, tāpēc tie ir populāri rīki šajās jomās.

Mākslinieki uzskata, ka proporcionālie dalītāji ir īpaši noderīgi, lai pārnestu ļoti mazas proporcijas, kuras citādi varētu būt grūti atkārtot. Instrumentu var izmantot arī mākslinieciskām studijām. Daži mākslinieki gleznošanas procesā izmanto proporcionālos dalītājus, lai izveidotu lielāku nelielas sākotnējās skices kopiju turpmākajam darbam.

Būvniecībā un ēku projektēšanā var izmantot proporcionālos dalītājus, lai pārnestu mērījumus no mazas shēmas uz lielāku projektu. Tie var būt noderīgi arī kartogrāfijā, gadījumos, kad jāpalielina nelielas kartes saturs. Navigācijā var izmantot īpašus sadalītāju veidus, lai nolasītu attālumus vai pārvērstu attālumus brauciena laikā.