Kas ir reprezentatīvā demokrātija?

Reprezentatīvā demokrātija ir demokrātijas veids, kurā pilsoņi ļauj citiem — parasti vēlētām amatpersonām — pārstāvēt viņus valdības procesos un ne vienmēr ir tieši iesaistīti kādā no likumdošanas vai likumdošanas procesiem. Šis demokrātijas veids ir kļuvis īpaši populārs reģionos, kur pilsoņu skaits ir tik liels, ka tiešā pārstāvniecība varētu kļūt pārāk sarežģīta vai iestrēdzis. Daži cilvēki uzskata, ka viens no reprezentatīvās demokrātijas trūkumiem ir tas, ka pārstāvji var nepareizi kalpot cilvēkiem, kurus viņiem vajadzētu pārstāvēt.

Ievēlētie pārstāvji

Pārstāvības demokrātijās pārstāvji parasti darbojas palātā, piemēram, senātā, parlamentā, Pārstāvju palātā vai līdzīgā valdības struktūrā, kas pazīstama ar citu nosaukumu. Tiešā demokrātijā paši pilsoņi izstrādā likumprojektus, debatēs par tiem un balsotu par to pieņemšanu likumā. Tā vietā reprezentatīvā demokrātija ļauj pilsoņiem ievēlēt cilvēkus, kas viņu vietā pilda šos pienākumus un uzdevumus. Varētu šķist, ka tas rada nevajadzīgu nošķirtību starp cilvēkiem un topošajiem likumiem, taču mērķis ir, lai pārstāvji saņemtu izglītību un apmācību, kas nepieciešama, lai labāk izprastu savas jurisdikcijas sarežģītās vajadzības.

Priekšrocības un trūkumi

Daži cilvēki uzskata, ka reprezentatīvā demokrātijā būtu ideāli, ja ievēlētās amatpersonas būtu augsti izglītoti cilvēki, kas saprot tautas vajadzības un spēj piedāvāt risinājumus sarežģītām sociālajām un valsts problēmām. Tomēr daudzos gadījumos pārstāvji bieži vien balstās uz kopīgiem uzskatiem un viedokļiem ar noteiktiem iedzīvotāju segmentiem neatkarīgi no šo pārstāvju izglītības, zināšanām vai spējām risināt problēmas. Daži cilvēki to uzskata par reprezentatīvās demokrātijas vājumu, jo pārstāvji var kalpot savām vajadzībām un vēlmēm, nevis tautas vajadzībām. Pārstāvības demokrātijas piekritēji bieži norāda uz to, ka pilsoņi pārstāvjus izvēlas tiešās vēlēšanās, tādējādi tie galu galā palīdz izlemt, kas tiks pieņemts likumā.

Tiešā demokrātija

Mazākās jurisdikcijās reprezentatīvo demokrātiju vietā var atrast tiešās demokrātijas. Šādās mazākās teritorijās varētu būt pietiekami mazs iedzīvotāju skaits, lai iedzīvotāji varētu tieši izstrādāt likumprojektus un balsot par šādiem pasākumiem. To bieži novēro pilsētas vai reģionālā līmenī, kur iesniedz lūgumrakstus, vāc parakstus un likumprojektus izstrādā juristi, un par tiem balso sabiedrības locekļi. Dažās tiešās demokrātijās pārstāvji balso, pamatojoties uz viņu pārstāvēto cilvēku vēlmēm, nevis personiskajām vēlmēm.