Kāda ir atšķirība starp tiešo un netiešo demokrātiju?

Atšķirība starp tiešo un netiešo demokrātiju ir diezgan vienkārša. Tiešā demokrātijā pilsoņi pieņem lēmumus tieši, ierosinot likumus vai referendumus par likumiem, kuri nepatīk, balsojot, lai noteiktu, kurš stājas valsts amatā, un atsaucot valsts amatpersonas, kuras neveic savu darbu. Savukārt netiešā demokrātija izmanto nelielu amatpersonu grupu, lai pieņemtu svarīgus lēmumus savu vēlētāju vārdā. Abos gadījumos tautas ieguldījums ir valdības stūrakmens, taču valdība tiek vadīta dažādi.

Klasisks tiešās demokrātijas piemērs ir Pilsētas sanāksme. Daudzās pilsētās ap Jaunangliju turpina rīkot pilsētu sanāksmes, ikgadējus pasākumus, kuros visi pilsoņi, kuri vēlas, var piedalīties, lai balsotu par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Pilsētas sanāksmē pilsoņi var izlemt, kā piešķirt līdzekļus kopienā, vai arī viņi var ierosināt jaunus likumus, lai kopiena darbotos raitāk.

Labi zināms netiešās demokrātijas piemērs ir likumdevēja palāta, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu Senāts. Likumdevēja sapulces locekļus parasti ievēl vēlētāji, lai gan tos var arī iecelt atkarībā no valdības vadīšanas veida. Paredzams, ka šīs personas pieņem lēmumus visu pilsoņu vārdā, taču atsevišķu pilsoņu balsis nav daļa no balsošanas, lai gan pilsoņi var liecināt uzklausīšanā par interešu likumiem, un viņi tiek aicināti sazināties ar saviem pārstāvjiem par jautājumiem, kas rada bažas. .

Gan tiešai, gan netiešai demokrātijai ir sava vieta. Tiešā demokrātija vislabāk darbojas mazā kopienā ar aktīvi iesaistītiem pilsoņiem, padarot to ideāli piemērotu mazai pilsētai Jaunanglijā, bet mazāk piemērotai lielai pilsētai. Netiešā demokrātija rada racionālāku un vadāmāku procesu, izmantojot pieredzējušas ievēlētas amatpersonas. Taču tas paļaujas arī uz aktīviem un iesaistītiem pilsoņiem: lai tiešā demokrātija labi darbotos, pilsoņiem ir jābūt izglītotiem un ieinteresētiem, aktīvi jāpiedalās balsojumos un citos pasākumos, kuros tiek lūgts viņu viedoklis.

Daudzas valstis cenšas izveidot abu demokrātijas veidu sajaukumu. Piemēram, daudzos ASV štatos ir iniciatīvas un referendumu sistēma, kas ir tiešās demokrātijas forma. Šīs sistēmas ļauj atsevišķiem vēlētājiem iegūt jautājumus balsošanā ar citu vēlētāju parakstu atbalstu, radot forumu, kurā cilvēki var runāt par viņiem interesējošiem jautājumiem un aktīvi veidot savas valdības.

Būtībā atšķirību starp tiešo un netiešo demokrātiju var izcelt šo divu atšķirīgo demokrātijas sistēmu nosaukumos. Tiešās demokrātijas pieprasa tiešu līdzdalību no sabiedrības locekļiem, savukārt netiešās demokrātijas balstās uz netiešu līdzdalību. Gan tiešai, gan netiešai demokrātijai ir jāpaļaujas arī uz pārbaudēm un līdzsvaru, kas paredzēts, lai nodrošinātu, ka neviena amatpersona nepārkāpj savas robežas.