Kas ir rezistors?

Rezistors ir ķēdes sastāvdaļa, kas pretojas elektriskās strāvas plūsmai. Tam ir divi spailes, kurām jāšķērso elektrība, un tas ir paredzēts, lai samazinātu strāvas spriegumu, plūstot no viena termināla uz otru. Rezistori galvenokārt tiek izmantoti, lai radītu un uzturētu zināmas drošas strāvas elektriskajos komponentos.
Pretestību mēra omos pēc Ohma likuma. Šis likums nosaka, ka elektriskā pretestība ir vienāda ar sprieguma kritumu uz rezistora spailēm, kas dalīts ar pielietoto strāvu. Augsts omu vērtējums norāda uz augstu pretestību strāvai. Šo vērtējumu var uzrakstīt vairākos dažādos veidos — piemēram, 81R apzīmē 81 omu, bet 81K apzīmē 81,000 XNUMX omu.

Rezistora piedāvātās pretestības lielumu nosaka tā fiziskā konstrukcija. Oglekļa sastāva rezistoram ir pretestības ogleklis, kas iepakots keramikas cilindrā, savukārt oglekļa plēves rezistors sastāv no līdzīgas keramikas caurules, bet ap ārpusi ir apvilkta vadoša oglekļa plēve. Metāla plēves vai metāla oksīda rezistori tiek izgatavoti tādā pašā veidā, bet ar metālu, nevis oglekli. Stiepļu rezistors, kas izgatavots no metāla stieples, kas aptīts ap māla, plastmasas vai stikla šķiedras caurulēm, nodrošina pretestību augstākos jaudas līmeņos. Tie, ko izmanto lietojumiem, kuriem ir jāiztur augsta temperatūra, parasti ir izgatavoti no tādiem materiāliem kā metālkeramika, keramikas un metāla kompozīts vai tantals, rets metāls, lai tie varētu izturēt karstumu.

Rezistori ir pārklāti ar krāsu vai emalju vai pārklāti ar plastmasu, lai tos aizsargātu. Tā kā tie bieži ir pārāk mazi, lai uz tiem varētu rakstīt, to identificēšanai tiek izmantota standartizēta krāsu kodēšanas sistēma. Pirmās trīs krāsas norāda omu vērtību, bet ceturtā norāda pielaidi vai to, cik procentuāli tuvu rezistors ir tā omu vērtībai. Tas ir svarīgi divu iemeslu dēļ: tās konstrukcijas raksturs ir neprecīzs, un, ja to izmanto virs maksimālās strāvas, vērtība var mainīties vai pati iekārta var sadegt.

Katrs rezistors ietilpst vienā no divām kategorijām: fiksēts vai mainīgs. Fiksētam rezistoram ir iepriekš noteikts pretestības līmenis pret strāvu, savukārt mainīgo var regulēt, lai iegūtu dažādus pretestības līmeņus. Mainīgos rezistorus sauc arī par potenciometriem, un tos parasti izmanto kā skaļuma regulētājus audio ierīcēs. Reostats ir mainīgs rezistors, kas īpaši paredzēts lietošanai ar lielu strāvu. Ir arī metāla oksīda varistori, kas maina savu pretestību, reaģējot uz sprieguma pieaugumu; termistori, kas paaugstina vai samazina pretestību, kad temperatūra paaugstinās vai pazeminās; un gaismas jutīgie rezistori.