Kas ir salīdzināšanas pakāpe?

Salīdzināšanas pakāpe ir veids, kā salīdzināt personu vai lietu ar vienu citu personu vai lietu, vai ar cilvēku vai lietu grupu. Ir trīs dažādas salīdzināšanas pakāpes formas. Pozitīvā forma ir pamata, vienkāršākā forma; salīdzinošā forma ir tad, kad tiek salīdzināti divi cilvēki vai lietas; un augstākās pakāpes forma ir tad, ja tiek salīdzināti trīs vai vairāk cilvēki vai lietas. Salīdzināšanas pakāpes tiek izmantotas tikai ar apstākļa vārdiem un īpašības vārdiem.

Pozitīvā forma ir visvienkāršākā salīdzināšanas pakāpe. To parasti izmanto, aprakstot vienu personu. Piemērs tam varētu būt “Jānis ir tievs”. Tas raksturo Džona īpašību, bet nesalīdzina viņu ar kādu personu vai grupu. Pozitīvo formu var izmantot arī, salīdzinot divus vai pat trīs vai vairāk cilvēkus vai lietas.

Salīdzinošā forma tiek izmantota, kad tiek salīdzināti divi cilvēki vai lietas, un tā ir augstāka salīdzināšanas pakāpe nekā pozitīvā forma. Piemērs tam varētu būt “Jānis ir tievāks par Marku”, kurā tiek salīdzināti Jānis un Marks. Salīdzinošajā formā īpašības vārds bieži tiek veidots, pievienojot tā beigām -er, piemēram, “plānāks”. Vēl viena iespēja būtu lietot vārdu vairāk vārda priekšā, piemēram, “Jānis ir tievāks nekā Marks”. Than bieži tiek izmantots kā savienojums, izmantojot salīdzinošo salīdzināšanas pakāpi.

Salīdzinājuma pakāpes galīgā forma ir augstākais. To parasti izmanto, salīdzinot personu vai lietu ar cilvēku grupu. “Džons ir tievākais zēns savā klasē” būtu piemērs izcilai salīdzināšanas pakāpei. Augstākā zīme bieži tiek veidota, vārda beigās pievienojot vai nu -est, vai izmantojot vārdu visvairāk, piemēram, “Jānis ir viskalsnākais zēns savā klasē”. Vēl viens vispārīgs noteikums, lietojot superlatīva formu, ir tāds, ka raksts bieži ir pirms īpašības vārda.

Ir arī grādi pozitīvajā, salīdzinošajā un augstākajā formā. Pozitīvā formā ir zināma vienlīdzība; Piemēram, varētu teikt: “Jānis ir tikpat tievs kā Marks”. Šis teikums salīdzina abus zēnus, bet salīdzinājums ir līdzvērtīgs. No otras puses, ir arī zināma nevienlīdzība pozitīvajā formā. Piemērs tam varētu būt “Marks nav tik tievs kā Džons”, kas arī salīdzina abus zēnus, taču salīdzinājums nav līdzvērtīgs.

Dažādas pakāpes atrodamas arī salīdzinošajā formā. Viens no tiem ir paralēlā pakāpe, kas parasti notiek, ja teikumā ir, piemēram, divi īpašības vārdi. Mainoties vienam, mainās arī otrs. Progresīvais grāds ir vēl viens grāds, kas atrodams salīdzinošajā formā, un tas parāda progresēšanu laika gaitā. Piemēram, “Nedēļām ejot, Džons kļuva arvien plānāks.”