Kas ir sniega bumbas zemes hipotēze?

Sniega bumbas zemes hipotēze attiecas uz ideju, ka kādā Zemes vēstures brīdī, īpaši kriogenijas periodā (pirms 850 līdz 630 miljoniem gadu), visa virsma bija sasalusi, ieskaitot okeānus. Sniega bumbas zemes hipotēze ir pretrunīga paleontologu vidū, taču daudzi uzskata, ka tā palīdz izskaidrot ledāju nogulumu klātbūtni tropiskajos platuma grādos no šī perioda, kā arī citus neparastus kriogenisko ģeoloģisko ierakstu aspektus. Visi zinātnieki ir vienisprātis, ka kriogēnijas periodā bija milzīgi apledojumi, un nav vienprātības par to, vai tie kļuva globāli.

Tiek uzskatīts, ka Sniega bumbas Zemes scenārijs, ja tas patiešām notika, ir aizsākts kontinentu dreifēšanas rezultātā gandrīz tikai ekvatoriālā konfigurācijā. Tas būtu izraisījis strauju kontinentālo iežu laikapstāšanos, kas pēc tam būtu absorbējis lielu daudzumu atmosfēras oglekļa dioksīda. Tā kā oglekļa dioksīds ir siltumnīcefekta gāze, kurai ir izšķiroša nozīme Zemes siltas uzturēšanā, šī izsīkšana būtu izraisījusi bēgšanas ledus uzkrāšanos. Kad ledāji pārklāja Zemi, tie būtu paaugstinājuši Zemes albedo (atstarošanās spējas), atstarojot gaismas enerģiju atpakaļ kosmosā, vēl vairāk paātrinot atdzišanu. Galīgais rezultāts būtu planēta, kas pilnībā pārklāta ar ledu, un ekvatoriālā temperatūra būtu līdzīga mūsdienu Antarktīdai.

Lai kliedētu sniega bumbas zemes dziļo sasalšanu, būtu bijis nepieciešams liels daudzums oglekļa dioksīda. Tā kā silikātu un karbonātu ieži, parastie oglekļa dioksīda avoti, būtu pilnībā aizsegti, gāzei būtu jānāk no vulkāna sprādzieniem. Laika periodos miljonos gadu laikā vulkānu sprādzieni atmosfērā iepludinātu pietiekami daudz CO2, lai izraisītu globālo sasilšanu. Šī sasilšana izraisītu ledus kušanu ap ekvatoru un atklātu zemi, pazeminot Zemes albedo un izraisot pozitīvas sasilšanas atsauksmes.

Daži zinātnieki uzskata, ka hipotēze “Slushball Earth” ir reālāka nekā Sniega bumbas Zeme, kur ap ekvatoru pastāvētu plāns ledus vai ledus brīvs okeāns. Tas ir nepieciešams aktīvam hidroloģiskajam ciklam, un patiešām daži ģeoloģiskie nogulumi no laika liecina par tāda esamību.

Sniega bumbas zeme dažkārt tiek minēta kā tā, kas kavē daudzšūnu dzīvības attīstību, taču patiesība ir tāda, ka mēs nezinām, vai tā ir taisnība vai nē. Vienšūnu dzīvība noteikti pastāvēja miljardiem gadu pirms kriogēnijas un izdzīvoja caur to, iespējams, dziļūdens hidrotermālās atverēs un citās patversmēs. Zemes dzīvības izdzīvošana sniega pikas Zemes periodā dažkārt tiek minēta kā arguments, ka dzīvība varētu pastāvēt Saules sistēmas ārējo ķermeņu, piemēram, Jovijas pavadoņa Eiropa, ledus klātajos okeānos.