Kas ir Strofa?

Strofa ir kontrastējošs un bieži vien daļēji muzikāls teātra elements, kas datēts ar senās Grieķijas traģēdijām, kuras joprojām bieži tiek spēlētas mūsdienu teātru vietās. Tā ir daļa no dialektiskā iestatījuma, kur strofam seko antistrofs. Šīs divas daļas veido “odas” vai līdzīgas struktūras drāmā un dzejā. Strofa ir labi pazīstama kā klasiskā grieķu teātra elements, taču to var attiecināt uz citiem mākslas veidiem.

Visizplatītākā dramatiskā strofa ir kaut kas tāds, kas nodrošina struktūru ritmiskam, muzikālam vai dziedāšanas priekšnesumam. Eksperti norāda, ka izplatītākās strofu formas ietver grieķu kori, kas ir klasisks uzstādījums grieķu traģēdijās. Šī izpildītāju grupa dzied, runā vai dzied strofu, kas nodrošina daļu no šīs grupas balss, kas ir saistīta ar drāmas attīstību. Koris ir iedibināta grieķu teātra daļa, kas spēlē noteiktu lomu drāmas risināšanā.

Vārda “strofa” grieķu nozīme sniedz zināmu kontekstu tā lietojumam drāmā un dzejā. Sinonīmi šim vārdam angļu valodā ietver pagriešanos vai pagriešanos. Tehniskā nozīmē strofa var nozīmēt indivīdu, kas griežas no vienas puses uz otru. Dramatiskā kontekstā tas bieži attiecas uz balss pāreju uz kora pretējo pusi. Vispārīgāk, kāds varētu izmantot šo vārdu dažādās mākslas formās vispārīgākai skatuves režijai vai dramatiskam notikumam.

Šis termins pieņemts arī modernākai dzejas formai, ko dēvē arī par odu. Odu dzejā klasiski saprot kā cilvēka, lietas vai vietas cienīšanu. Šajā gadījumā strofa ir īpaša strofa, kas ir veidota unikālā veidā divās vai vairākās rindās, kas darbojas kā atsevišķa vienība, pretstatā otrai noslēguma strofai.

Ir svarīgi atzīmēt, ka mūziķi dažkārt runā arī par strofiskām formām, kas ir saistītas ar veidu, kā daudzas dziesmas tiek veidotas dažādos žanros. Daži cilvēki to sauc par “dzejoļu kora dzejoli” struktūru. Šeit mainīgās tehnikas jēdziens tiek piemērots dziesmas daļām, kas papildina viena otru.

Ne visi tie, kas nodarbojas ar dziesmu rakstīšanu, dramaturģiju vai citām mākslām, ir pazīstami ar strofām. Daži tos var sajaukt ar tādu vārdu kā “apostrofs”, kas apzīmē angļu valodas tekstu. No otras puses, strophes lielā mērā ietilpst plašā vārdu un frāžu kategorijā, kas nosaka mākslas ritmu, struktūru un formu vairākos veidos.