Kas ir sultāns?

Sultāns ir laicīgs valdnieks, parasti islāma valstī. Nosaukums sāka lietot, jo islāma nācija tālu paplašināja savas teritorijas un paļāvās uz drošu pārvaldību tālās provincēs un valstīs. Sultāns kā valdnieks sākotnēji bija zemāks par valdošo kalifu, bet kopumā valdīja ar gandrīz absolūtu varu noteiktā apgabalā.

Atšķirībā no kalifa tituls sultāns neapzīmēja, ka sultāns ir islāma reliģijas galva. Kalifi vispirms tika izvēlēti par Muhameda pēcteci, un tie vadīja ne tikai islāma tautu, bet arī islāma reliģiju. Tas ātri kļūtu par domstarpību starp islāma grupām, kad šiītu grupas paziņoja, ka kalifam ir jābūt Muhameda asins pēcnācējam. Nesaskaņas, kad Omeijādu ģimene pārņēma kalifātu, noveda pie šiītu/sunnītu šķelšanās.

Termina sultāns izmantošana kalifa vietā bija viens no veidiem, kā atdalīt politisko no reliģiskā. Tas bija neaizskarošs termins, kas neizsauca vecas kaujas līnijas, kas bija novilktas ap jautājumu par valsts galvu, kas arī vada reliģiju. Lai gan sultānam bija jābūt ļoti morālam un taisnīgam cilvēkam, viņa interese vadīt cilvēku reliģiskās domas bija minimāla, un viņš parasti uzticējās savas valsts reliģiskajiem vadītājiem.

Lielie sultāni radās Osmaņu impērijas laikā. Šīs turku zemes valdnieki parasti tika iecelti par sultāniem. Citi valdnieki valstīs, kas nevēlējās apstrīdēt kalifāta varu, piemēram, Ēģiptē, sevi iedēvēja par sultāniem. Faktiski Osmaņu impērijas kontroles virsotnē kalifi faktiski izmantoja terminu sultāns, lai aprakstītu valsts valdniekus.

Mūsdienās joprojām pastāv sultāni, kuriem ir lielāka vai mazāka vara atkarībā no viņu valdīšanas zonas. Termins sultāns ir izplatīts Malaizijas, Brunejas un Omānas valdniekiem. Tas joprojām ir galvenokārt musulmaņu vadītāju autoritātes nosaukums, un tas netiek plaši izmantots ārpus musulmaņu pasaules. Daudzi valstu vadītāji, kurus agrāk sauca par sultāniem, tagad sevi dēvē par karali.

Interesants punkts vārda sultāns lietošanā ir tā agrākais lietojums. Pirmo reizi lietojot, sultāns bieži domāja valdnieka sievu, nevis pašu valdnieku. Tātad šis termins, lai gan tas tiek tulkots kā autoritāte vai spēks, parasti nozīmēja mazāku autoritāti vai spēku. Termins sultāne, kas tika lietots, lai aprakstītu sultāna sievu, ir liels pārpratums par to, ko nozīmē sultāns, un galvenokārt Rietumu korupcija. No feminisma viedokļa valdnieka sievu iecelšanas par sultāniem valdzinošais aspekts liecina par sieviešu lielāku varu agrīnajā islāma kopienā. Tikt uzskatīts par spēcīgu vai autoritāti patiesi bija ar valdniekiem precētu sieviešu province. Savā ziņā viņi arī vadīja, lai gan to darīja vīra pakļautībā un vīra pakļautībā.