Kas ir svētnīca?

Svētnīca ir svēta vieta, kas paredzēta reliģiskām pārdomām, piemiņai vai ceremonijām. Klasiski svētnīcās ir svēti objekti, piemēram, relikvijas, ikonas vai citi reliģiski svarīgi objekti, un daudzās svētnīcās ir vieta, kur ticīgie var atstāt ziedojumus. Ja svētnīcā ir vieta upuriem, to sauc par altāri.
Sākotnēji svētnīca bija kaste, ko izmantoja relikviju, ikonu un citu reliģisku priekšmetu glabāšanai. Šādām kastēm bija liela reliģiska nozīme, un tās varēja ceļot pa laukiem, lai ticīgie varētu tās redzēt, vai glabātas īpašās ēkās, tostarp lūgšanu namos. Laika gaitā terminu “svētnīca” sāka lietot vispārīgāk, lai aprakstītu svēto vietu, kur tiek glabātas šādas relikvijas.

Jebkurš skaits vietu var kalpot kā svētnīcas. Piemēram, dažas kapenes kļūst par svētvietām, jo ​​ticīgie vēlas tās apmeklēt un godināt tajās apglabātos cilvēkus. Svētnīca var būt arī daļa no baznīcas vai citas reliģiskas struktūras, un daudzas reliģijas glabā vērtīgas relikvijas reliģisko darbinieku aprūpē, lai svētceļnieki varētu apmeklēt. Cilvēki var būvēt svētnīcas arī mājās; daudzās austrumu reliģijās mājās un uzņēmumos ir personīgi altāri, kas veltīti senčiem vai konkrētiem dieviem, un daudzi kristieši savos dārzos veido svētnīcas ar reliģiskām statujām, lai radītu vietu, kur sēdēt un pārdomāt reliģiskos jautājumus.

Tipiska svētnīca tiek uzskatīta par svētu tajā esošo objektu dēļ, un cilvēki var ceļot lielu attālumu, lai apskatītu īpaši godājamus vai svētus objektus. Dažās reliģijās cilvēki uzskata, ka svēto svētnīcu apmeklēšana vai pieskaršanās tām ir svarīga reliģiskās ticības sastāvdaļa, un tā svētceļniekam var nest veiksmi. Dažām īpašām svētnīcām ir saistīti īpaši svētceļojumi, piemēram, musulmaņu tradīcijās Haj uz Meku.

Cilvēki, kas apmeklē reliģiskās svētnīcas, tiek aicināti būt cieņpilni un pievērst uzmanību reģionālajām manierēm un tradīcijām. Piemēram, budistu tempļos tiek uzskatīts, ka ir ļoti nepieklājīgi rādīt pēdu zoles, tāpēc jums vajadzētu būt uzmanīgiem attiecībā uz to, kā jūs sēdējat. Dažādu ticību cilvēkiem, kas apmeklē svētnīcas intereses vai ziņkārības pēc, šādas cieņas zīmes svētnīcas turētāji un reliģiskie apmeklētāji ļoti novērtē. Dažos gadījumos visiem svētnīcas apmeklētājiem neatkarīgi no ticības ir jāievēro noteikti uzvedības noteikumi, un tas var palīdzēt, ja jums palīdzēs vietējais gids.

Termins “svētnīca” dažreiz tiek lietots arī laicīgā nozīmē. Piemēram, katastrofu un letālu negadījumu vietas dažkārt tiek pārvērstas par svētnīcām ar dažādiem notikuma piemiņas objektiem, un šādas vietas bieži tiek izturētas ar tādu pašu cieņu kā reliģiskajām svētnīcām.