Kas ir transkripts?

Transkripts ir pilnīga RNS kolekcija no organisma, šūnu grupas vai pat noteiktas šūnas. RNS tiek sintezēta no DNS, izmantojot procesu, kas pazīstams kā transkripcija. Šūnā un organismā esošā RNS nosaka, kuri gēni tiks izteikti, un tā mainās organisma dzīves laikā, atšķirībā no DNS, kas paliek statiska. Vides spiediens ir viens no galvenajiem pārmaiņu iemesliem, jo ​​ķermenis mēģina pielāgoties mainīgajām vides situācijām, lai saglabātu savu darbību.

Transkripts ir daudz mazāks nekā organisma genoms, pilnīga DNS kolekcija organismā. Vienkārši izsakoties, DNS varētu uzskatīt par pavārgrāmatu, kurā ir uzskaitīta pilnīga recepšu kolekcija, ko var pagatavot. Transkripts ir kods, kas nosaka, kuras receptes tiks gatavotas un kad. Pavārgrāmata paliek statiska visu mūžu, savukārt transkripts mainās, reaģējot uz vides faktoriem.

Viena svarīga transkripta daļa ir mRNS molekulas. Messenger RNS ir RNS, kas sazinās ar ribosomām šūnās, lai virzītu šūnas uz dažādu proteīnu veidošanos. Šīs olbaltumvielas tiek izmantotas dažādām funkcijām. Citas daļas var tieši nekodēt proteīnu ražošanu, bet veic tādas darbības kā šūnu struktūras noteikšana un gēnu ekspresijas regulēšana. Kopā dažādas transkripta sastāvdaļas nodrošina organisma darbību un nosaka gēnu ekspresiju šajā organismā.

Dažādās ķermeņa šūnās transkripts var būt ļoti atšķirīgs. Piemēram, aknu šūnām ir RNS, kas padara tās par aknu šūnām un nodrošina, ka šūnas veic nepieciešamās funkcijas. No otras puses, ādas šūnām ir atšķirīgs transkripts, kas aktivizē gēnus, kas nepieciešami, lai šūnu padarītu par ādas šūnu. Gan aknu, gan ādas šūnām ir pilnīga genoma kopija, bet to transkripti nosaka, kuras genoma daļas tiek aktivizētas.

Tāpat kā ar DNS, ir iespējams secināt RNS. Transkripta sekvencēšanu var veikt, lai uzzinātu vairāk par šūnas un saimniekorganisma DNS darbību un noteiktu vietas, kur ģenētiskās informācijas izpausme notiek nepareizi. Piemēram, kad aknu šūna kļūst ļaundabīga, tas ir tāpēc, ka transkripts nedarbojas, kā vajadzētu, un ir aktivizējušies ļaundabīgo audzēju gēni vai šūnām kaut kādā veidā trūkst regulējuma, izraisot to nekontrolējamu augšanu. RNS sekvencēšana ļaundabīgā šūnā var palīdzēt pētniekam noskaidrot, kurš gēns tika aktivizēts vai inaktivēts, lai izraisītu ļaundabīgo audzēju.