Kas ir vakuuma izpildmehānisms?

Vakuuma izpildmehānisms ir mehānisms, kas piegādā pārslēgšanas vai aktivizēšanas spēku sekundārajai ierīcei, izmantojot vakuuma izraisītu iekšējā virzuļa vai diafragmas kustību. Šie izpildmehānismi parasti atrodas iekārtās vai procesos, kas darbības laikā rada vakuumu, piemēram, automašīnu dzinējos. Vakuuma izpildmehānisms sastāv no mazas, noslēgtas kameras, kas aprīkota ar cieši pieguļošu virzuli vai slēgtu diafragmu. Virzulim vai diafragmai ir pievienots izpildmehānisma stienis, kas iziet no kameras, lai izveidotu savienojumu ar sekundāro ierīci. Kameras pieslēgvieta ir savienota ar iekārtas vakuumu veidojošo daļu, un, kad vakuums palielinās līdz iestatītajam punktam, virzulis tiek iesūkts porta virzienā, tādējādi nodrošinot paredzēto iedarbināšanas spēku.

Izpildmehānismi nodrošina attālinātu darbu, pārslēdzot, pārvietojot vai aktivizējot sekundāros mehānismus. Ir daudz dažādu veidu izpildmehānismu, sākot no vienkāršiem elektromagnētiskiem solenoīdiem līdz augstas precizitātes servo izpildmehānismiem. Šīs ierīces ir atkarīgas no dažādiem enerģijas avotiem, lai nodrošinātu to izvadi, tostarp elektrisko strāvu, hidraulisko spiedienu vai saspiestu gaisu. Vakuuma izpildmehānisms ir ļoti specifiska veida iedarbināšanas ierīce, kas izmanto vakuuma avotu no iedarbinātās sistēmas, lai darbinātu tās izejas kustību. Šo izpildmehānismu parastie lietojumi ietver dažādas dzinēja funkcijas automašīnās un komponentu aktivizēšanu gaisa kondicionēšanas sistēmās.

Pamatprincips, pēc kura darbojas vakuuma pievads, ir diezgan vienkāršs, un to var redzēt praksē parastajos dzeramajos salmiņos. Kad salmiem tiek pielietota sūkšana, tā iekšpusē tiek izveidots vakuums, kas velk šķidrumu uz augšu uz sūkšanas avotu. Vakuuma izpildmehānisms sastāv no hermētiski noslēgtas kameras, kuras iekšpusē ir uzstādīts virzulis vai diafragma. Savukārt virzulis vai diafragma ir savienots ar izpildmehānisma stieni, kas nodod izejas kustību uz attiecīgo sistēmas sastāvdaļu.

Vakuuma izpildmehānisma kamera ir aprīkota ar pieslēgvietu pusē, kas ir pretēja izpildmehānisma stienim. Pēc tam šis ports ir savienots ar vakuuma avotu. Palielinoties vakuumam, tas izvelk gaisu no kameras, velkot virzuli vai diafragmu uz portu tādā pašā veidā kā dzēriens salmos. Kustoties virzulim vai diafragmai, kustas arī izpildmehānisma stienis, nodrošinot iedarbināšanas kustību. Šīs kustības apjoms un ilgums ir pilnībā atkarīgs no vakuuma lieluma, padarot vakuuma izpildmehānismu spējīgu ļoti precīzi pārveidot ievades spēkus ģenerētajā izvadē.