Kas ir Žans Pols Sartrs?

Žans Pols Sartrs dzimis 1905. gadā Parīzē. Sartrs ir vislabāk pazīstams ar savām filozofiskajām teorijām par eksistenciālismu un tā saistību ar sociālo un politisko cīņu. Žans Pols Sartrs ne tikai koncentrējās uz šīm teorijām, bet arī rakstīja romānus, lugas un politiskas brošūras. Viņš tika uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem pēckara franču kultūras līderiem.

1924. gadā Žans Pols Sartrs sāka studēt filozofiju Parīzes augstskolā École Normale Supérieure. 1931. gadā viņš kļuva par filozofijas profesoru un pasniedza Havrā. 1932. gadā viņš pārcēlās uz Berlīni, lai studētu Edmunda Huserla un Martina Heidegera filozofijas. No 1937. līdz 1939. gadam viņš pasniedza arī Havrā un Pastēras licejā Parīzē. No Otrā pasaules kara beigām līdz savai nāvei Sartrs nopelnīja iztiku kā neatkarīgs rakstnieks.

Žanam Polam-Sartram viņa eksistenciālisma filozofija bija viņa rakstīšanas centrs un viņa identitātes kodols. Balstoties uz Huserla un Heidegera mācībām, Sartrs popularizēja eksistenciālisma teorijas, kas pašas par sevi bija ļoti oriģinālas. Lai gan viņa rakstniecības popularitāte sasniedza augstāko punktu četrdesmitajos gados, viņa rakstiem, romāniem un lugām bija jākļūst par mūsdienu literatūras klasiku.

Žans Pols Sartrs uzskatīja, ka ateisms tiek uzskatīts par pašsaprotamu un Dieva zaudēšana nav nekas tāds, par ko būtu jāraud. Cilvēks ir nolemts brīvībai, brīvībai no jebkādas varas. Viņš var mēģināt izvairīties no šīs brīvības, noliegt un sagrozīt to, bet tikai tad, kad viņam ir drosme tai stāties pretī, viņš kļūst par morālu cilvēku. Kad šī brīvība ir atzīta, cilvēkam ir jāuzņemas kāda loma pasaulē. Cilvēka mēģinājums apņemties īstenot brīvību ir veltīgs bez citu cilvēku solidaritātes.

Žans Pols Sartrs šīs teorijas pasaulei prezentēja 1948. gadā ar Quest-ce que la littérature? (Kas ir literatūra?). Šajā grāmatā viņš paskaidroja, ka literatūra nav saistīta tikai ar stāstiem, varoņiem un situācijām, bet tai jābūt vērstai uz brīvību un autora apņemšanos ievērot brīvību. Mākslinieciskā jaunrade ir morāla darbība, un tāpēc literatūrā vajadzētu ievērot šīs (Sartra) teorijas.

Sartra agrīnie darbi galvenokārt bija psiholoģiski pētījumi un tajā laikā nebija īpaši veiksmīgi. Tieši ar viņa pirmo romānu “Slikta dūša” 1938. gadā un stāstu krājumu Le Mur (Intimitāte), kas tika izdots tajā pašā gadā, Žana Pola Sartra vārds beidzot tika atpazīts. Grāmatās izmantoti dramatiski termini, lai izteiktu viņa tēmas par atsvešinātību, apņemšanos un pestīšanas atrašanu caur mākslu.
1943. gadā Žans Pols Sartrs uzrakstīja savu centrālo filozofisko darbu L’Etre et le Néant (Esība un nekas), savu milzīgo esības jēdziena formulu. Lielākā daļa mūsdienu eksistenciālisma domu ir atvasināta no Žana Pola Sartra jēdzieniem un teorijām, kas izklāstītas šajā grāmatā. Sartrs nomira 1980. gadā 75 gadu vecumā. Viņa bēres pulcēja vienu no lielākajiem ļaužu pūļiem Francijā. Sartra ietekme mainīja domas un attieksmi visā pasaulē.